Bác đơn xin tăng giá sữa của Abbott

Bộ Tài chính vừa có công văn “đáp” lại đề nghị tăng giá bán sữa khoảng 5% của Nhà phân phối độc quyền các sản phẩm sữa Abbott tại Việt Nam là Công ty TNHH Dinh Dưỡng 3A.

Chuẩn bị áp giá trần cho sữa.
Chuẩn bị áp giá trần cho sữa.


Cuối tháng 4 vừa qua, nhà phân phối độc quyền các sản phẩm sữa Abbott tại Việt Nam là Công ty TNHH Dinh Dưỡng 3A đã có văn bản gửi lên Bộ tài chính đề nghị được áp dụng mức giá bán mới từ ngày 9/5 với mức tăng khoảng 5%.

Tuy nhiên, Bộ Tài chính đã có công văn số 5820/BTC-QLG đề nghị công ty này chưa thực hiện mức giá bán mới trước khi Bộ Tài chính công bố triển khai thực hiện biện pháp bình ổn giá.

Hiện Bộ Tài chính đang triển khai việc xây dựng Quyết định của Bộ trưởng về việc lần đầu tiên áp giá trần đối với mặt hàng sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Trong đó, Bộ Tài chính sẽ xác định giá sữa tối đa đối với một số sản phẩm chuẩn, từ đó xây dựng phương pháp xác định giá tối đa đối với các sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi còn lại. Khi xác định giá bán tối đa, Bộ Tài chính sẽ chọn một số sản phẩm sữa có doanh thu lớn làm chuẩn để các mặt hàng sữa còn lại sẽ dựa theo thực hiện.

Công ty TNHH Dinh Dưỡng 3A là một trong số 5 doanh nghiệp nằm trong nhóm năm đơn vị có thị phần lớn nhất của cả nước vừa được Bộ Tài chính thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật về thuế và giá. Kết luận của thanh tra Bộ Tài chính cho thấy, Công ty TNHH Dinh Dưỡng 3A kê khai thiếu gần 1,9 tỷ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp của năm 2013.

Đặc biệt, công ty chi quảng cáo, khuyến mãi, tiếp thị vượt mức quy định gần 70 tỷ đồng. Đây chính là nguyên nhân làm đội giá thành sữa thời gian qua.

Từ khóa