Đà Nẵng bán thí điểm chung cư

UBND TP Đà Nẵng vừa có văn bản giao Sở Xây dựng Đà Nẵng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát cụ thể các vấn đề liên quan để hoàn thiện Đề án bán thí điểm chung cư.

Theo đó, trước mắt, nghiên cứu đề xuất bán thí điểm 02 block T1 và T2 Khu chung cư 12 tầng Nại Hiên Đông theo hướng bán và thu tiền 1 lần; bán thí điểm căn hộ chung cư đang sử dụng theo hình thức thuê mua đối với Block A (36 căn hộ) Khu chung cư Trần Cao Vân.

Đà Nẵng sẽ bán thí điểm chung cư
Đà Nẵng sẽ bán thí điểm chung cư
 
Đồng thời, UBND thành phố cũng giao Sở Xây dựng nghiên cứu phương pháp áp giá bán căn hộ chung cư trên cơ sở phương án tính giá nhà ở xã hội, có tính giá trị sử dụng phần cơ sở hạ tầng dùng chung; phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan nghiên cứu đề xuất các chính sách liên quan đối với người mua căn hộ chung cư (vay vốn ưu đãi, thời hạn sử dụng căn hộ chung cư, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng căn hộ chung cư,…).

Đối với các nhà công sản đang để trống, UBND thành phố giao Công ty Quản lý nhà lập thủ tục đấu giá đối với các nhà, đất đã có quyết định phê duyệt giá; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục theo đúng quy định đối với các cơ sở nhà, đất còn lại, trình Sở Xây dựng và Sở Tài chính (Cơ quan Thường trực Hội đồng thẩm định giá đất) để có cơ sở báo cáo UBND thành phố xem xét, phê duyệt.

Đối với các nhà công sở, UBND giao Sở Xây dựng phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thống nhất đề xuất lại mục đích sử dụng đất và chỉ tiêu kiến trúc, báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định trong tháng 4/2014. Công ty Quản lý nhà hợp đồng với Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư pháp để tiến hành các thủ tục đấu giá theo quy định.

Từ khóa