Gần 1 tỷ USD vốn FDI đổ vào Bình Dương trong 5 tháng đầu năm

Có 52 doanh nghiệp của Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Trung Quốc, Đài Loan, HongKong, Hoa Kỳ, Malaysia, Tây Ban Nha, Brunei, Islands và Việt Nam đã đăng ký đầu tư mới và bổ sung thêm vốn đầu tư trong thời gian từ 1/4 đến 4/6/2014.

(Ảnh minh họa).
(Ảnh minh họa).
 
Thông tin được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương công bố ngày 5/6/2014 cho thấy, trong 5 tháng đầu năm, quy mô sản xuất công nghiệp trên địa bàn tiếp tục có bước chuyển dịch tích cực, ước đạt hơn 70.925 tỷ đồng, trong đó, khu vực kinh tế trong nước chiếm 32,6%, khu vực vốn đầu tư nước ngoài (FDI) chiếm 67,3%. 
 
Kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 5,4 tỷ USD, kim ngạch nhập khẩu đạt hơn 4,5 tỷ USD. Toàn tỉnh đã thu hút được 4.228 tỷ đồng đầu tư trong nước với 875 doanh nghiệp đăng ký mới và 102 doanh nghiệp bổ sung vốn; thu hút hơn 978 triệu USD đầu tư FDI với 65 dự án đầu tư mới, 56 dự án điều chỉnh, bổ sung vốn.
 
Trong đợt này, UBND tỉnh trao Giấy chứng nhận đầu tư cho 41/52 doanh nghiệp của Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Trung Quốc, Đài Loan, HongKong, Hoa Kỳ, Malaysia, Tây Ban Nha, Brunei, Islands và Việt Nam đã đăng ký đầu tư mới và bổ sung thêm vốn đầu tư trong thời gian từ 1/4 đến 4/6/2014. Trong đó, có 36 dự án đầu tư mới với tổng vốn hơn 130,856 triệu USD và 16 dự án bổ sung vốn với tổng vốn hơn 66,061 triệu USD.
  
Dự án đầu tư mới có số vốn đầu tư cao như Công ty TNHH Chrysanthemum Việt Nam (100% vốn Nhật Bản) với 12 triệu USD, Công ty TNHH Daiyu Steel Việt Nam (100% vốn Nhật Bản) với 10 triệu USD, Công ty TNHH Panko (100% vốn Hàn Quốc) với 15 triệu USD, Công ty Cổ phần Intimex Mỹ Phước (100% vốn Việt Nam) với 4 triệu USD... 
 
Dự án bổ sung vốn có số vốn cao như Công ty TNHH Công nghệ In Alliance (100% vốn Malaysia) với 18,5 triệu USD, Công ty TNHH Perstima Việt Nam (100% vốn Malaysia) với 4 triệu USD, Công ty TNHH Cơ khí Soecon - Meverfa (vốn đầu tư Việt Nam - Thái Lan) với 2 triệu USD…
 
Trước đó, vào ngày 20/2/2014, UBND tỉnh Bình Dương cũng đã trao Giấy chứng nhận đầu tư cho 24 doanh nghiệp với tổng vốn đầu tư hơn 692 triệu USD. 
 
Ông Trần Văn Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, Bình Dương sẽ tạo các điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến đầu tư, nhất là các lĩnh vực có trình độ công nghệ cao, ít ô nhiễm môi trường. Trong thời gian tới, tỉnh sẽ đẩy mạnh việc đổi mới các hình thức xúc tiến đầu tư tại các quốc gia để gia tăng nguồn vốn FDI của tỉnh.
 
Cũng theo ông Nam, hiện tại, Bình Dương triển khai các chỉ đạo của Chính phủ trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp khắc phục thiệt hại để tái sản xuất và thực hiện tốt các chính sách cho người lao động. Với việc thành lập Tổ công tác hỗ trợ các doanh nghiệp bị thiệt hại trên địa bàn tỉnh Bình Dương, sẽ giải quyết nhanh chóng các vướng mắc, khó khăn của các doanh nghiệp trong thời gian sớm nhất.

Từ khóa