Giá điện đắt hơn hay rẻ hơn với cách tính mới từ 1/6?

Từ 1/6, theo quy định mới, giá bán điện bán lẻ điện sinh hoạt sẽ được chia thành 6 bậc thang tăng dần. Trong đó, sử dụng từ 101 – 200 kWh thì mức giá áp vào sẽ bằng 110% giá bán lẻ điện bình quân.

 Giá điện đắt hơn hay rẻ hơn với cách tính mới từ 1/6?
Với biểu giá điện mới, người tiêu dùng điện sinh hoạt sử dụng trong khoảng 201-300 kWh sẽ phải chi trả thêm 7% so với hiện tại (tính theo giá bán lẻ điện bình quân).

Theo Quyết định 28/2014/QĐ-TTg quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện vừa được Thủ tướng Chính phủ ký thông qua ngày 7/4/2014, giá bán lẻ điện theo các cấp điện áp (từ 110kV trở lên, từ 22kV đến dưới 110kV, từ 6kV đến dưới 22kV và dưới 6kV) áp dụng cho các nhóm khách hàng sản xuất, kinh doanh, hành chính sự nghiệp.
 
Đối với giá bán lẻ điện sinh hoạt được chia ra thành 6 bậc thang và tăng dần theo thứ tự bậc thang.
 
Cụ thể, điện sinh hoạt từ 0-50 kWh được tính bằng 92% mức giá bán lẻ điện bình quân; còn từ 51 - 100 kWh tỷ lệ này là 95%; từ 101 – 200 kWh là 110% (theo quy định hiện hành, khoảng này đang được chia thành hai nấc, từ 101 - 150 kWh và 151-200 kWh); từ 201-300 kWh là 138%.
 
Theo quy định hiện đang được áp dụng tại Quyết định 268/QĐ-TTg ngày 23/2/2011 thì giá bán lẻ điện sinh hoạt cho kWh từ 0-50 kWh là tương đương giá thành điện bình quân (chỉ áp dụng đối với hộ có thu nhập thấp); từ 0-100 là 100% giá bán lẻ điện bình quân năm; từ 101-150 kWh là 106%; từ 151 - 200 kWh là 134% và từ 201 - 300 kWh là 145%.
 
Ngoài ra, nếu trong quy định hiện hành, tại bảng giá cho điện sinh hoạt, khi khách hàng sử dụng từ 301 - 400 kWh, mức giá bằng 155% giá điện bình quân thì theo quy định mới, tỉ lệ này giảm xuống còn 154%. Từ trên 401 kWh trở lên, giá điện sinh hoạt vẫn là 159%.
 
Giá bán lẻ điện cho sản xuất cũng được điều chỉnh. Nếu ở Quyết định 268/QĐ-TTg nhóm giá bán lẻ điện cho sản xuất được tách thành 2 nhóm: các ngành sản xuất và bơm nước tưới tiêu thì Quyết định 28/2014/QĐ-TTg chỉ quy định chung một nhóm giá bán lẻ điện cho các ngành sản xuất với mức giá bán tăng 1% đối với giờ thấp điểm.
 
Cũng so với quy định mới, giá bán lẻ điện cho kinh doanh cũng giảm 5% so với hiện nay đối với giờ bình thường, giảm 3% đối với giờ thấp điểm và 8% đối với giờ cao điểm cho cấp điện áp từ 6-22 kV còn 9% đối với giờ cao điểm cho cấp điện áp dưới 6 kV.
 
Bên cạnh đó, quy định giá bán điện cho chiếu sáng công cộng và đơn vị hành chính sự nghiệp chung một mức giá: từ 6kV trở lên là 99% giá điện bình quân; dưới 6kV là 103% giá điện bình quân.
 
Tại Quyết định này Thủ tướng cũng phê duyệt, hộ nghèo theo tiêu chí do Thủ tướng Chính phủ quy định sẽ được hỗ trợ tiền điện cho mục đích sinh hoạt, mức hỗ trợ hàng tháng tương đương tiền điện sử dụng 30 kWh tính theo mức giá bán lẻ điện sinh hoạt từ 0-50 kWh.
 
Hộ chính sách xã hội (không thuộc diện hộ nghèo đã đề cập ở trên) có lượng điện sử dụng cho mục đích sinh hoạt trong tháng không quá 50 kWh cũng được hỗ trợ tiền như các hộ nghèo theo tiêu chí do Thủ tướng Chính phủ quy định.
 
Quyết định mới cũng áp dụng giá bán điện khu vực nối lưới điện quốc gia cho khách hàng sử dụng điện ở nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo khu vực chưa nối lưới điện quốc gia.
 
Quyết định 28/2014/QĐ-TTg sẽ có hiệu lực thi hành từ 1/6/2014, thay thế cho Quyết định 268/QĐ-TTg ngày 23/2/2011 của Thủ tướng Chính phủ về Biểu giá bán lẻ điện.

Từ khóa