Nợ xấu tại các nhà băng tiếp tục được "ân hạn"

Ngân hàng Nhà nước cho phép các ngân hàng được giữ nguyên nhóm nợ đối với khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ đến 31/3/2015.

Việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ chỉ được thực hiện một lần (ảnh minh họa).
Việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ chỉ được thực hiện một lần (ảnh minh họa).

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Thông tư 09 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 02, đồng thời "chốt" thời hạn thực hiện việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ theo Quyết định 780 đến ngày 1/4/2015.
 
Theo đó, so với Thông tư 02, NHNN bổ sung quy định cho phép ngân hàng, công ty tài chính thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ với điều kiện chặt chẽ hơn, đồng thời yêu cầu phải ban hành quy định nội bộ về kiểm soát, giám sát việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ; kiểm soát nội dung, lý do cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ đối với từng khoản nợ.

Có thể thấy, điểm sửa đổi quan trọng nhất là việc lùi thời hạn xếp chung nhóm tất cả các khoản nợ của một khách hàng vào một nhóm có độ rủi ro cao nhất trong các khoản dư nợ.

Trước đó, Thông tư 02 quy định, dựa trên kết quả phân loại nhóm nợ đối với khách hàng do Trung tâm thông tin tín dụng của NHNN (CIC) cung cấp, toàn bộ số dư nợ và giá trị các cam kết ngoại bảng của một khách hàng phải được phân loại vào cùng một nhóm nợ và xếp vào nhóm có mức độ rủi ro cao hơn.

Điều này có nghĩa, một doanh nghiệp có nhiều khoản nợ tại các ngân hàng khác nhau, nếu 1 khoản nợ tại ngân hàng bất kì bị xếp vào nợ nhóm 5, thì tất cả các khoản nợ tại các ngân hàng khác cũng bị xếp vào nợ nhóm 5. Trước nhiều ý kiến, nếu áp dụng quy định như Thông tư 02, nợ xấu của các ngân hàng tăng có thể gấp 2 hoặc 3.
Tuy nhiên, việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ chỉ được thực hiện một lần. Đồng thời, NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải thường xuyên rà soát, đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng sau khi khoản nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ, không được tiếp tục cơ cấu lại nợ và giữ nguyên nhóm nợ nếu khách hàng không có khả năng trả nợ đúng theo thời hạn trả nợ đã được cơ cấu lại...

Cùng với đó, một nội dung quan trọng của Thông tư 09 cho phép các ngân hàng tiếp tục cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ kể từ ngày thông tư có hiệu lực tới ngày 1/4/2015, như nội dung Quyết định 780. Như vậy, các nhà băng sẽ có thêm 1 năm để "dọn dẹp" nợ xấu.

Tính đến cuối năm 2013, đã có khoảng trên 300 nghìn tỷ đồng nợ đã được cơ cấu lại theo quyết định 780. Thông tin gần đây nhất của Ngân hàng Nhà nước cho biết, tỷ lệ nợ xấu tới cuối năm 2013 là 3,63% và nếu tính toán nợ xấu bao gồm cả nợ được cơ cấu lại theo Quyết định 780, tỷ lệ này sẽ lên tới 9%.

Một điểm sửa đổi của Thông tư 09 là các ngân hàng phải thực hiện việc trích lập dự phòng rủi ro đối với trái phiếu đặc biệt do Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) phát hành.

Thông tư 09 cũng bổ sung, sửa đổi với các khoản nợ vi phạm pháp luật và các khoản nợ phải thu hồi theo kết luận thanh tra. Các khoản nợ này được phân loại tối thiểu vào nhóm 3 và tùy theo thời gian quá hạn kể từ ngày ra quyết định thu hồi nợ hoặc kể từ ngày phải thu hồi theo kết luận thanh tra, các khoản nợ này phải được phân loại vào nhóm 4 hoặc nhóm 5 tương ứng.

Từ khóa