Petrolimex báo lãi "khủng" gấp đôi trong năm 2013

Với việc quý IV có lãi hơn 430 tỷ đồng, lật ngược kết quả lỗ gần 24 tỷ cùng kỳ 2012, Petrolimex gặt lãi đậm 1.655 tỷ đồng trong năm 2013, gấp đôi năm trước, trong đó, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ tăng 2,6 lần.

Petrolimex báo lãi khủng gấp đôi trong năm 2013
Petrolimex thực hiện 4 đợt tăng và 6 đợt giảm giá xăng dầu trong năm 2013, mức tăng cuối cùng vẫn đạt 2,18%.
 
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2013 cho thấy kết quả kinh doanh tăng mạnh. Lợi nhuận sau thuế đạt 434,6 tỷ đồng, lật ngược kết quả lỗ 23,9 tỷ đồng cùng kỳ năm 2012. Trong đó, lãi thuộc về cổ đông công ty mẹ là 370,7 tỷ đồng (quý IV/2012 âm 67,9 tỷ đồng).

Qua đó đưa tổng lãi ròng cả năm 2013 của Petrolimex lên con số 1.655 tỷ đồng, tăng hơn gấp đôi so với kết quả thực hiện của năm 2012. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 1.453,1 tỷ đồng, tăng 2,6 lần so với năm 2012.

Đáng chú ý, trong năm 2013, doanh thu thuần của Petrolimex giảm nhẹ hơn 2% xuống 196.076,9 tỷ đồng, tuy nhiên, giá vốn hàng bán cũng giảm gần 3%, nhờ đó, biên lợi nhuận của Tập đoàn vẫn tăng, đạt 7.989,4 tỷ đồng lợi nhuận gộp, tăng gần 15% so năm trước.

Trong năm 2013, Petrolimex thực hiện 4 đợt tăng và 6 đợt giảm giá mặt hàng xăng, dầu. Tuy nhiên, do “giảm ít, tăng nhiều” nên nhìn chung, giá xăng dầu cả năm vẫn tăng 2,18%.

Trong khi doanh thu hoạt động tài chính giảm 14%, chi phí tài chính tăng nhẹ 1,6%; chi phí bán hàng giảm 1% thì chi phí quản lý doanh nghiệp của Petrolimex lại tăng khá mạnh 7,6%. Mặc dù vậy, hoạt động kinh doanh năm 2013 vẫn mang lại cho Petrolimex khoản lợi nhuận 1.271,2 tỷ đồng, tăng hơn 3 lần so với năm trước đó.

Thêm vào đó, tuy phần lãi từ công ty liên kết, liên doanh bị giảm 16,4% nhưng lợi nhuận khác lại tăng mạnh gấp 2,6 lần, do đó, tổng lợi nhuận kế toán trước thuế của Petrolimex vẫn tăng hơn gấp đôi lên 2.058 tỷ đồng.

Năm 2013, lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) của Petrolimex đạt mức 1.360 đồng/cp, tăng 163% so với 2012.

Năm vừa rồi, tổng tài sản của Petrolimex tăng 2.372 tỷ đồng so với năm trước đó, đạt 57.434,5 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cũng tăng 1.376,8 tỷ đồng lên 13.007,6 tỷ đồng.

Tuy nhiên, song song với đó, nợ phải trả cũng tăng thêm 913 tỷ đồng lên 41.725,4 tỷ đồng, gấp 3,2 lần vốn chủ sở hữu và tương đương với 72,6% tổng tài sản Tập đoàn. Trong đó, nợ ngắn hạn đang ở con số 36.178,3 tỷ đồng, 98,5% tổng tài sản ngắn hạn của Petrolimex. Trong nợ dài hạn có 304,3 tỷ đồng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, (giảm 41% so với đầu năm).

 
Nguồn tin:
Dân Trí

Từ khóa