SHB năm đầu tiên biết lãi kể từ khi nhận sáp nhập Habubank

Được hoàn nhập dự phòng gần 130 tỷ đồng đã đưa tổng lợi nhuận trước thuế của SHB vượt 1.000 tỷ đồng và có lãi ròng 757,4 tỷ đồng trong 2013, lật ngược kết quả lỗ 95,5 tỷ đồng năm 2012. Tỷ lệ nợ xấu giảm mạnh từ 8,51% xuống 4,06%.

Năm 2013, trong tổng dư nợ tín dung của SHB
Năm 2013, trong tổng dư nợ tín dung của SHB xuất hiện khoản nợ chờ xử lý - Vinashin 1.201,4 tỷ đồng.
 
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội (SHB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2013 với mức lãi sau thuế giảm 78,5% so với cùng kỳ, đạt 217,1 tỷ đồng. Qua đó nâng lãi cả năm lên 757,4 tỷ đồng, cải thiện đáng kể so mức lỗ 95,5 tỷ đồng năm 2012.

Trong quý IV, mặc dù thu nhập lãi giảm mạnh nhưng chi phí lãi cũng xuống mạnh, do vậy, thu nhập lãi thuần vẫn tăng gấp đôi lên 670,8 tỷ đồng.

Lãi thuần ở mảng hoạt động dịch vụ giảm 63,5% xuống 12,1 tỷ đồng, trong khi hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng lỗ thuần lên 66,9 tỷ đồng, gấp 21,5 lần so với cùng kỳ. Mua bán chứng khoán kinh doanh giảm lãi hơn 5 lần xuống 711 triệu đồng. Cùng thời kỳ, mua bán chứng khoán đầu tư ghi nhận lỗ 3,8 tỷ đồng (quý IV/2012 lãi 120,7 tỷ đồng).

Tại SHB, quý IV vừa rồi, lãi thuần từ hoạt động khác cũng bị giảm khá mạnh, giảm 98% so cùng kỳ xuống 10,9 tỷ đồng; thu nhập từ vốn góp và mua cổ phần giảm hơn 61% xuống còn 2,6 tỷ đồng.

Mặc dù chi phí hoạt động giảm gần 246 tỷ đồng xuống còn 407,5 tỷ đồng trong quý IV, song do kết quả kinh doanh không thuận lợi tại hầu hết các hạng mục, do đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (trước dự phòng) của SHB vẫn bị giảm đáng kể (giảm hơn 52%) xuống 218,9 tỷ đồng.

Trong kỳ, chi phí cho nhân viên của SHB đã giảm gần 1/4 so với cùng kỳ 2012 xuống còn 184,3 tỷ đồng. Trung bình trong quý IV/2013, lương nhân viên ngân hàng ở mức 12,5 triệu đồng/tháng, giảm từ 16,7 triệu đồng/tháng cùng kỳ năm 2012.

Đáng ghi nhận là chất lượng nợ được cải thiện đáng kể, thể hiện qua chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm rất mạnh, xuống 68,5 tỷ đồng (chỉ bằng 12,4% so cùng kỳ). Dù vậy, tổng lợi nhuận trước thuế vẫn giảm 71,5%, đạt 287,4 tỷ đồng trong quý IV/2013.

Cả năm, thu nhập lãi thuần của SHB tăng gần 35% lên 2.299,3 tỷ đồng bất chấp lãi suất giảm. Nguyên nhân có thể lý giải do tốc độ tăng trưởng tín dụng tăng mạnh 34,3% đạt 76.482,5 tỷ đồng tổng dự nợ cho vay.

Các mảng mua bán chứng khoán kinh doanh và mua bán chứng khoán đầu tư lần lượt bị lỗ thuần 2,3 tỷ đồng và 15,4 tỷ đồng (năm 2012 lần lượt có lãi 13,2 tỷ đồng và 116,3 tỷ đồng).

Riêng mảng kinh doanh ngoại hối có lãi thuần 63,4 tỷ đồng là tăng 82,2% so với năm trước; còn lại những mảng khác lãi thu về đều sụt giảm: Hoạt động dịch vụ lãi thuần giảm 22,2%; hoạt động khác lãi thuần giảm còn bằng 10% năm trước. Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần cũng giảm còn bằng 46% năm 2012.

Chi phí hoạt động giảm khá mạnh xuống còn 1.669,3 tỷ đồng (bằng 72,3% năm 2012, tiết giảm được 640,5 tỷ đồng). Nhờ vậy, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước trích lập dự phòng vẫn tăng gần 90% lên 873,9 tỷ đồng.

Theo dữ liệu tại Thuyết minh báo cáo tài chính, tại thời điểm 31/12/2013, SHB có 3.103,75 tỷ đồng nợ xấu, giảm 36% so với 2012. Tuy nhiên, trong khi nợ dưới tiêu chuẩn giảm mạnh 86%, nợ nghi ngờ giảm 75,1% thì nợ có khả năng mất vốn lại tăng 22,1% lên 2.524,55 tỷ đồng (chiếm 81,3% tổng nợ xấu).

Đơn vị: tỷ đồng.
Đơn vị: tỷ đồng.

Tỉ lệ nợ xấu tại SHB giảm mạnh xuống còn 4,06% tổng dư nợ tín dụng so với mức 8,51% của năm 2012. Nhờ vậy, dự phòng rủi ro của SHB trong năm nay cũng giảm mạnh và góp phần đẩy lãi cả năm.

Thậm chí năm nay, SHB còn được hoàn nhập dự phòng 128,5 tỷ đồng, nhờ vậy đã đưa tổng lợi nhuận trước thuế lên mức 1.002,3 tỷ đồng, lật ngược kết quả âm 94,9 tỷ đồng của năm trước đó.

Điểm đặc biệt trong năm 2013 tại chất lượng nợ cho vay của SHB đó là xuất hiện khoản nợ chờ xử lý - Vinashin 1.201,4 tỷ đồng (tính vào tổng dư nợ tín dụng cả năm).

Tại ngày 31/12/2013, SHB có 4.922 nhân viên, chỉ giảm 74 nhân sự so với thời điểm đầu năm.

 
Nguồn tin:
Dân Trí

Từ khóa