Thông qua gói 16.000 tỷ hỗ trợ ngư dân, cảnh sát biển, kiểm ngư

Chiều nay 9/6, Quốc hội đã “bấm nút” dành 16.000 tỷ đồng từ nguồn cân đối ngân sách 2013 để hỗ trợ ngư dân đóng tàu đánh bắt xa bờ, đóng tàu trang thiết bị cho lực lượng cảnh sát biển, lực lượng kiểm ngư.

Với đa số đại biểu tán thành, chiều nay 9/6, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước 2012 và Nghị quyết về cân đối ngân sách trung ương và ngân sách địa phương 2013. Theo đó, Quốc hội đã thông qua việc sử dụng 44.673,7 tỷ đồng từ nguồn tăng bội chi ngân sách Nhà nước 33.500 tỷ đồng và giảm chi ngân sách trung ương năm 2013 là 11.143,7 tỷ đồng.

Với số tiền này, Quốc hội đồng ý dành 16.000 tỷ đồng từ nguồn cân đối ngân sách 2013 để hỗ trợ ngư dân đóng tàu đánh bắt xa bờ, đóng tàu trang thiết bị cho lực lượng cảnh sát biển, lực lượng kiểm ngư.

Ngoài ra, Nghị quyết cũng quyết định chi một số khoản thực sự cấp bách để thực hiện chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người có công, cải thiện nhà ở, cấp bù chênh lệch lãi suất cho 2 ngân hàng chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất cho đồng bào các dân tộc…

Cụ thể, Quốc hội đồng ý chi theo quy định của Luật ngân sách Nhà nước và các Nghị quyết của Quốc hội, bù đắp nguồn thu ngân sách trung ương năm 2013 là 21.563 tỷ đồng.

Quốc hội cũng duyệt chi cho quỹ thưởng vượt thu dự toán, thu phân chia theo ngân sách trung ương và ngân sách địa phương theo Luật ngân sách Nhà nước cho 5 tỉnh là 960,8 tỷ đồng. Hỗ trợ đầu tư cho các địa phương từ số vượt thu thuế xuất nhập khẩu , tại các cửa khẩu quốc tế đường bộ 72 tỷ đồng; Hỗ trợ giảm thu cân đối ngân sách địa phương cho 6 tỉnh, thành phố là 871,2 tỷ đồng.

Trước đó, Quốc hội thông qua chỉ tiêu như tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước 2012 là 1.058.140 tỷ đồng và tổng số chi cân đối 1.170.924 tỉ đồng. Bội chi ngân sách nhà nước 154.126 tỷ đồng, bằng 4,75% GDP (không bao gồm kết dư ngân sách địa phương 41.342 tỉ đồng).

Nghị quyết cũng nêu rõ chi ngân sách chưa được nghiêm, cơ cấu thu ngân sách chưa thực sự vững chắc; nhiều địa phương chi vượt dự toán được giao, còn lãng phí…

Ngư dân tăng cường bám biển.
Ngư dân tăng cường bám biển.

 

Báo cáo Tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội về phương án bảo đảm cân đối ngân sách trung ương và ngân sách địa phương năm 2013 do Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển trình bày cho biết: Một số đại biểu Quốc hội có ý kiến xin phép tăng nguồn hỗ trợ cho ngư dân xa bờ, trang bị cho cảnh sát biển, kiểm ngư, từ nguồn chuyển nguồn thu, hỗ trợ, giảm thu cho một số địa phương.

Ủy ban thường vụ Quốc hội đồng tình với ý kiến này và cho biết dự thảo Nghị quyết đã bố trí 16.000 tỷ đồng cho các nhiệm vụ trên và giao Chính phủ phân bổ cụ thể, báo cáo Quốc hội tại kỳ họp 8. Riêng khoản chi thưởng vượt thu ngân sách địa phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin Quốc hội giữ như phương án Chính phủ trình.

Đối với khoản hỗ trợ giảm thu cân đối cho 6 địa phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy, trong điều kiện kinh tế xã hội năm 2013 nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến tình hình thực hiện thu ngân sách Nhà nước tại các địa phương. Theo đó có 26 địa phương giảm thu cân đối ngân sách địa phương, ảnh hưởng tới nguồn cải cách tiền lương và thực hiện các nhiệm vụ đã được kiểm toán đầu năm.

Trước tình hình thu ngân sách địa phương gặp khó khăn, không đạt dự toán, Chính phủ đã chỉ đạo các địa phương chủ động sắp xếp, đảm bảo cân đối ngân sách địa phương. Sau khi sử dụng các nguồn lực tại chỗ, số địa phương không thể cân đối được ngân sách giảm xuống còn 6 địa phương.

Còn nhớ, tại cuộc thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội và chi ngân sách ngày 2/6, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã cho biết, Quốc hội dự kiến dành 16.000 tỷ đồng cho lực lượng cảnh sát biển, kiểm ngư và ngư dân.

Đại biểu Đỗ Văn Đương (đoàn TPHCM) cho rằng: Trong bối cảnh hiện nay, chúng ta cần thiết phải dành 16.000 tỷ đồng, thậm chí nhiều hơn cho lực lượng cảnh sát biển, lực lượng kiểm ngư suốt ngày quần thảo với Trung Quốc trên Biển Đông.

Đại biểu Đương đề nghị, Chính phủ cần yêu cầu các địa phương tổng rà soát, tạm dừng triển khai những dự án chưa thực sự bức xúc, chưa thật sự cần thiết, những dự án được cho rằng nhu cầu sử dụng dân sự được hình thành trong tương lai để tập trung nguồn lực, tiềm lực cho quốc phòng, an ninh, tăng cường sức mạnh cho quân đội và công an nhân dân.

“Tôi cũng đề nghị Chính phủ nên có nghị quyết chuyên đề về siết chặt kỷ cương, kỷ luật tài chính và kỷ luật thu chi ngân sách, kể cả trung ương và địa phương. Cương quyết thu hồi các khoản chi sai mục đích, tổ chức kiểm điểm và truy cứu trách nhiệm người mắc sai phạm phải mạnh mẽ hơn trước. Thực hiện chính sách "thắt lưng buộc bụng", nghiêm cấm mua xe công, hạn chế tối đa hội nghị, hội họp, lễ hội, giảm thiểu tối đa các đoàn ra nước ngoài. Tôi cũng hứa từ nay đến hết nhiệm kỳ này nếu trời để sống tôi cũng không đi nước ngoài nữa. Không được phình to bộ máy và biên chế, tạm ngừng xây dựng trụ sở mới”, đại biểu Đương nhấn mạnh.

Từ khóa