Tổng tài sản VIB tăng gần 12.000 tỷ đồng năm 2013

Tỷ lệ nợ xấu năm 2013 được VIB kiểm soát ở mức 2,78% trên tổng dư nợ. Ngân hàng đạt tốc độ tăng trưởng tín dụng 3,84% và huy động vốn tăng 11%.

VIB lãi trước thuế 83 tỷ đồng trong năm 2013.
VIB lãi trước thuế 83 tỷ đồng trong năm 2013.
 
Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2013 với mức lãi sau thuế đạt 26 tỷ đồng và đưa con số lãi cả năm lên 52 tỷ đồng.
 
Đáng lưu ý là tại thời điểm 31/12/2013, tổng tài sản của VIB đã ở con số 76.896 tỷ đồng, tăng 11.899 tỷ (tương ứng 18,3%) so với cuối năm 2012. Tiền gửi khách hàng tăng 11%, đạt 43.262 tỷ đồng.
 
Trong quý IV, VIB đạt thu nhập lãi thuần gần 548 tỷ đồng, giảm 10,8% so với cùng kỳ năm trước, cả năm đạt 2.110 tỷ đồng.
 
Nếu như năm 2012, VIB lỗ từ mua bán chứng khoán đầu tư thì năm 2013 hoạt động này lại tăng trưởng ấn tượng. Cụ thể ngân hàng đạt lãi thuần hơn 68 tỷ đồng trong quý IV và cả năm gần 229 tỷ đồng. Cùng kỳ 2012 , mức lỗ lần lượt là 38,5 tỷ và gần 32 tỷ.
 
Theo VIB, ngân hàng đang từng bước cơ cấu, định hướng lại theo hướng giảm thiểu rủi ro là tập trung vào các hoạt động đầu tư, kinh doanh tín phiếu ngân hàng nhà nước, trái phiếu chính phủ nhằm đảm bảo thanh khoản cho ngân hàng.
 
Hoạt động dịch vụ trong năm nay cũng ấn tượng hơn với mức tăng 44,4% trong quý IV đạt 26 tỷ đồng và cả năm tăng 6,8% đạt gần 136 tỷ đồng. Được biết, VIB đang bắt đầu giai đoạn mở rộng các loại hình kinh doanh để đa dạng hóa và hạn chế sự phụ thuộc vào những hoạt động kinh doanh nhiều rủi ro như hoạt động cho vay.
 
Tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh quý IV đạt 161 tỷ đồng và cả năm đạt 962 tỷ đồng. Trong bối cảnh hoạt động thận trọng, VIB trích lập dự phòng 104 tỷ đồng ở quý IV và 879 tỷ đồng trong cả năm, qua đó phần nào đã ảnh hưởng tới lợi nhuận trong kỳ.
 
Lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 57 tỷ đồng trong quý IV và 83 tỷ đồng trong cả năm. Nếu với 2012 và các quý trước đó, hoạt động kinh doanh của VIB đã cải thiện đáng kể.
 
Cụ thể, tổng thu thuần từ hoạt động kinh doanh quý IV tăng 34,7% so với quý III do ngân hàng chuyển dịch mô hình kinh doanh theo hướng giảm bớt sự phụ thuộc vào hoạt động tín dụng và tăng nguồn thu nhập từ hoạt động dịch vụ phi tín dụng thông qua việc đa dạng hóa dịch vụ ngân hàng, tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng truyền thống và phát triển nhanh các dịch vụ ngân hàng hiện đại như dịch vụ thanh toán, ngoại hối, đầu tư, quản lý tài sản, quản lý rủi ro khách hàng….
 
Huy động vốn khách hàng cũng tăng gần 4% so với quý 3 nhờ việc đưa ra các chương trình ưu đãi hút khách gửi tiền.
 
Về tín dụng, riêng quý IV, VIB đạt tốc độ tăng trưởng 3,23%, góp phần làm tăng hoạt động tín dụng cả năm. Năm vừa rồi, ngân hàng đã nhất quán với chủ trương kinh doanh an toàn và thận trọng, từ bỏ các phân khúc khách hàng có rủi ro cao, không tham gia tài trợ cho các doanh nghiệp có nền tảng tài chính yếu kém, giảm những danh mục tài sản có độ rủi ro cao, thận trọng trong việc tăng trưởng tín dụng.
 
Bên cạnh đó, ngân hàng cũng tập trung vào hoạt động thu hồi nợ để kiềm chế các khoản vay quá hạn, nâng cao hệ số an toàn vốn. Tỷ lệ an toàn vối tối thiểu (CAR) của ngân hàng đạt 18%, gấp đôi mức quy định của NHNN và dự kiến việc tăng tổng tài trong vòng 1 năm tới cũng không ảnh hưởng xấu đến tỉ lệ vốn của ngân hàng. Tại thời điểm cuối năm 2013, nợ xấu chỉ chiếm 2,78% trên tổng dư nợ cho vay khách hàng tại VIB.
 
 
Nguồn tin:
Dân Trí

Từ khóa