Tính năng CRM

Tính năng CRM

Tính năng CRM

Phần mềm quản lý khách hàng có gì ?

Quản lý khách hàng cung cấp giải pháp phần mềm quản lý khách hàng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Các phân hệ trong phần mềm cho phép doanh nghiệp quản lý hoạt động bán hàng với độ chính xác và hiệu quả hơn. Giúp việc quản lý khách hàng, lưu trữ khách hàng, báo cáo doanh số trở nên đơn giản hơn bao giờ hết.

Phần mềm cho phép bạn có thể truy cập trực tuyến bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu có internet. Thu thập lược sử dữ liệu cho cái nhìn sâu sắc hơn và có kế hoạch bán hàng hiệu quả hơn, phân hệ Bán hàng được tích hợp với sản xuất, kế toán và mua hàng đơn giản giúp bạn dễ dàng quản lý công việc kinh doanh của bạn.

Tổng quan tính năng CRM


CRM là giải pháp quản trị quan hệ khách hàng dành cho doanh nghiệp, được xây dựng trên công nghệ (Linux/Windows, Apache, MySQL và PHP) được xác nhận là nhanh và đáng tin cậy so. CRM là một hệ thống nhiều người sử dụng, hoạt động trên nền web và đặc biệt hỗ trợ giao diện hoàn toàn tiếng Việt.

Marketing tự động

Quản lý chiến dịch marketing trong CRMCRM cung cấp Quản lý chiến dịch, E-mail marketing, và Tạo các chào hàng từ các nguồn khác nhau (như là các mẫu Web-to-Lead, nhập dữ liệu lãnh đạo và các thứ khác), đặc biệt có ích cho việc hợp nhất tổ chức bán hàng của bạn và các hoạt động marketing.

Cùng với chiến dịch quản lý các chức năng CRM, bạn có thể lập ra kế hoạch có hiệu quả cho chi phí marketing và bằng cách đó có thể cải tiến chất lượng sự phát triển thế hệ lãnh đạo. Ngoài ra chiến dịch quản lý các chức năng được hợp nhất cùng với lãnh đạo và các cơ hội giúp cho tổ chức của bạn trong đo lường việc thi hành các chiến dịch và tính hiệu quả.

Hệ thống CRM là một công cụ đắc lực hỗ trợ cho hoạt động bán hàng, cung cấp dịch vụ hay marketing của doanh nghiệp. Hệ thống này đặc biệt thích hợp với:

 • Doanh nghiệp B2B hoặc B2C
 • Doanh nghiệp có vòng quay hàng hóa dài
 • Doanh nghiệp ít thay đổi danh mục hàng hóa hay dịch vụ cung cấp
 • Doanh nghiệp có đội ngũ bán hàng, cung cấp dịch vụ hay marketing hoạt động tại các địa điểm khác nhau.

Các module chính của Marketing tự động:

 • 1. Quản lý Chiến dịch (Campaign management)
 • 2. Tạo các Chào hàng (Online Lead Forms)
 • 3. Email Marketing

Lịch làm việc

Lịch làm việc trên CRMLịch làm việc cho phép người dùng theo dõi các cuộc gọi, các cuộc họp, và các nhiệm vụ. Người dùng có thể kết hợp các hoạt động và duy trì một lịch sử của tất cả các hoạt động trước đó bằng cách liên kết chúng với các hồ sơ cụ thể trong CRM (Ví dụ: Tổ chức, Danh bạ, và cơ hội). CRM cung cấp 2 loại Lịch hồ sơ: Sự kiện dự kiến ​​các cuộc gọi và các cuộc họp.

Hệ thống CRM cung cấp hệ thống lịch công tác tương tự như những lịch làm việc trên các máy tính thông thường. Lịch biểu này phân biệt các hoạt động như các cuộc gặp, các cuộc gọi (thường được gọi chung là các sự kiện) và việc cần làm. Sự khác biệt trong cách sử dụng giữa sự kiện và Việc cần làm sẽ được giải thích rõ hơn trong các phần sau.

Hệ thống CRM cung cấp cho người dùng nhiều cách khác nhau để nhập hoặc sắp xếp lịch biểu cho các hoạt động của mình. Người dùng có thể sử dụng trực tiếp chức năng trong phần Lịch công tác từ hệ thống Menu nhanh, hay trong khi thao tác ở phần Bán hàng (module đầu mối hoặc cơ hội, khách hàng), hoặc khi đang thao tác tại Menu Phiếu ý kiến. Các mục trong lịch biểu có thể và nên được liên kết với các dữ liệu khác được lưu trữ trong hệ thống CRM, ví dụ như đầu mối, khách hàng, cơ hội. Hệ thống CRM không chỉ giúp người dùng sắp xếp các hoạt động, mà còn cung cấp cho người dùng các công cụ để quản lý các hoạt động của công ty một cách hiệu quả.

Trong chức năng có hai thành phần quan trọng cần biết:

 • Lịch có thể được xem theo dạng: Ngày, tuần, tháng và năm.
 • Giao diện mặc định của lịch tuần cho người sử dụng quản trị và cho người sử dụng bình thường.
 • Người dùng có thể thay đổi giao diện mặc định dễ dàng. và có thể chuyển đổi hoặc xem lịch dạng bình thường hoặc dạng Listview cho sự kiện.

Hệ thống cung cấp thông tin đầy đủ theo từng trường : Tình trạng, Kiểu, Tiêu đề, Liên quan tới, Thời gian bắt đầu, Thời gian kết thúc, Gán cho, Đóng, Hoạt động.

Giúp người dùng lên lịch cho các Nhiệm vụ hay đôi khi còn được gọi là Việc cần làm. Một Việc cần làm luôn được giao cho một hay một nhóm Người sử dụng trong hệ thống CRM và không có thời điểm kết thúc. Người dùng không thể mời người khác vào công việc này cũng như liên kết công việc này tới hai người khác nhau. Tuy nhiên, người dùng có thể chuyển giao cho người khác bằng cách thay đổi Người quản lý.

Ghi chú:

 • Quản lý theo từng nhiệm vụ để hoàn thành trong một khoảng thời gian nhất định.
 • Quản lý theo từng sự kiện với nhau được gọi là hoạt động.

 

Tự động hóa bán hàng

Tự động hóa công tác bán hàng trên CRMTự động hóa đội ngũ bán hàng (SFA) và hỗ trợ khách hàng đã có từ lâu trong lĩnh vực CRM. SFA hỗ trợ quá trình bán hàng của doanh nghiệp như quản lý khách hàng tiềm năng, quản lý cơ hội, quản lý khách hàng và quan hệ khách hàng, quản lý bán hàng định kỳ, dự báo bán hàng, phân tích bán hàng, và những thứ khác. Quản lý khách hàng tiềm năng.
 
 • Quản lý khách hàng từ đầu đến cuối (từ lúc là khách hàng tiềm năng đến khi chuyển thành cơ hội kinh doanh).
 • Nắm bắt khách hàng trực tiếp thông qua web site và chuyển vào CRM.
 • Hiệu chỉnh biểu mẫu khách trực tuyến để phù hợp với nhu cầu doanh nghiệp.
 • Nhập khách hàng từ nguồn bên ngoài thông qua web, hội chợ thương mại, hội thảo, mail trực tiếp và những kiểu chiến dịch khác
 • Đa dạng khách hàng tiềm năng
 • Chọn lọc khách cho giai đoạn tiếp theo dựa trên những thông tin chi tiết đã nắm bắt được.
 • Chuyển khách hàng tiềm năng thành cơ hội kinh doanh, khách hàng và liên hệ khách hàng chỉ bằng một cú nhấp chuột đơn giản
 • Định nghĩa các trường tự tạo để chuyển thông tin khách hàng tiềm năng phù hợp
 • Tạo biểu báo khách hàng tiềm năng riêng biệt và đầy đủ
 • Xuất thông tin khách hàng ra phần mềm bảng tính như Microsoft® Excel®, OpenOffice®, và những phần mềm khác để phân tích.
 

1. Quản lý cơ hội

 • Theo dõi tất cả cơ hội kinh doanh từ đầu đến cuối trong suốt quá trình bán hàng
 • Gán cơ hội với khách hàng, liên hệ, hoạt động, và những module khác để có tầm nhìn chiến lược đối với những cơ hội này
 • Tạo bảng báo giá, hóa đơn bán hàng, hóa đơn từ các tìm năng này
 • Tạo báo cáo cơ hội phù hợp đầy đủ
 • Xuất cơ hội ra phần mềm bảng tính như Microsoft® Excel®, OpenOffice® và những phần mềm khác để phân tích tính lưu thông hàng hóa cũng như những trở ngại nếu có.
 

2. Quản lý khách hàng

 • Theo dõi tất cả khách hàng, mối liên hệ, cơ hội, phản hồi và những chi tiết khác.
 • Xác định mối quan hệ cấp bậc giữa khách hàng và cấp dưới của họ.
 • Nhập khách hàng từ nguồn bên ngoài như ACT, GoldMine và những ứng dụng khác.
 • Tạo báo giá, hóa đơn bán hàng, hóa đơn cho khách hàng.
 • Theo dõi lịch sử mua hàng của khách và phân tích cơ hội để xúc tiến việc bán hàng qua lại lẫn nhau.
 • Tạo những báo cáo khách hàng phù hợp đầy đủ.
 • Xuất thông tin khách hàng ra phần mềm bảng tính như Microsoft® Excel®, OpenOffice® và những phần mềm khác để phân tích những hình thức mua hàng và đưa ra những chương trình tốt hơn.
 • Đính kèm những tài liệu khách hàng để có thể tham khảo nhanh sau này.
 

3. Quản lý liên hệ

 • Theo dõi tất cả khách hàng, liên hệ, cơ hội, phản hồi, hoạt động và những chi tiết khác.
 • Tạo hệ thống cấp bực các liên hệ trong công ty để phối hợp tốt khi giao dịch với khách hàng.
 • Nhập khách hàng từ nguồn bên ngoài như ACT, GoldMine và những ứng dụng khác.
 • Xuất thông tin liên hệ ra phần mềm bảng tính như Microsoft® Excel®, OpenOffice® và những phần mềm khác để phân tích.
 • Đồng bộ thông tin liên hệ với Microsoft® Outlook®.
 
4. Quản lý hoạt động
 • Đưa tất cả e-mail của khách hàng quan trọng vào CRM để tiện tra cứu sau này.
 • Lưu trữ chi tiết các cuộc gọi, cuộc gặp khách hàng vào lịch công tác.
 • Quản lý công việc hàng ngày của người dùng CRM để quá trình kinh doanh đạt năng suất cao.
 

5. Biểu báo và biểu đồ

 • Những biểu báo được xây dựng sẵn cho việc bán hàng tự động.
 • Phân tích bán hàng theo định kỳ.
 • Phân tích bán hàng theo tháng.
 • Báo cáo cơ hội kinh doanh theo khách hàng tiềm năng.
 • Tạo biểu đồ chi tiết theo thời gian và giai đoạn cơ hội.
 

6. Hiệu chỉnh

 • Thêm những trường tự tạo để phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp.
 • Di dời các tab tự tạo để hiển thị các module liên quan với nhau trong qui trình kinh doanh.
 • Thay đổi thể hiện giao diện người dùng bằng cách hiệu chỉnh các kiểu giao diện.
 

7. Dịch vụ hỗ trợ khách hàng:


CRM cung cấp các dịch vụ hỗ trợ khách hàng cho doanh nghiệp như quản lý sự cố, quản lý tri thức, cổng tự phục vụ khách hàng, biểu báo, thống kê hỗ trợ khá hữu ích cho lực lượng hỗ trợ khách hàng của doanh nghiệp bạn. Bạn cũng có thể dùng những module khác liên quan đến hỗ trợ khách hàng như quản lý hoạt động, lịch làm việc, quản lý liên hệ .v.v.
Quản lý sự cố
 • Theo dõi tất cả sự cố liên quan đến khách hàng từ đầu đến cuối trong quá trình hỗ trợ khách hàng.
 • Liên kết sự cố với khách hàng, liên hệ, sản phẩm, và những module khác để có cái nhìn rõ hơn về sự cố.
 • Tạo những kiểu hiển thị phù hợp với từng yêu cầu của cá nhân hỗ trợ.
 • Cung cấp giải pháp để giải quyết sự cố thông qua cổng giao tiếp khách hàng.
 • Tự động cập nhật tình trạng sự cố bằng e-mail.
 • Tạo những báo cáo sự cố phù hợp đầy đủ.
 • Tạo thống kê hỗ trợ khách hàng để giúp nhà quản lý có kế hoạch hỗ trợ khách hàng tốt hơn.
 • Tạo những trường tự tạo phù hợp với yêu cầu của doanh nghiệp.
 
8. Cơ sở tri thức
 • Quản lý thông tin sản phẩm tập trung để có giải pháp tốt nhất xử lý sự cố trong thời gian nhanh nhất.
 • Liên kết các hạng mục với sự cố và sản phẩm.
 • Chỉ cung cấp những kiến thức bán hàng cơ bản này khi được phép.
 • Duy trì cập nhật các hạng mục trong CRM dựa vào ý kiến và đề nghị của khách hàng.
 

9. Cổng giao tiếp khách hàng

 • Hiệu chỉnh và khai thác mà không ảnh hưởng đến trang web của bạn.
 • Truy cập bảo mật vào cổng tự phục vụ khách hàng.
 • Tìm kiếm các hạng mục trong phần kiến thức bán hàng trước khi đưa sự cố lên.
 • Liên tục cải thiện chất lượng kiến thức bán hàng cơ bản thông qua các cuộc thảo luận.
 • Thông báo cập nhật sự cố cho khách hàng thông qua e-mail.
 • Theo dõi sự cố thông qua những cuộc thảo luận.
 • Cập nhật hồ sơ khách hàng (chức năng có giới hạn).

 

Hỗ trợ & Dịch vụ

Hỗ trợ và dịch vụ trên CRMCRM đáp ứng các yêu cầu và cung cấp các giải pháp hỗ trợ khách hàng tốt nhất cho người sử dụng đầu cuối (Khách hàng). CRM cung cấp mô-đun khác nhau được liệt kê dưới đây, để giải quyết các vấn đề liên quan đến hỗ trợ khách hàng. CRM cung cấp 3 giải pháp hỗ trợ khách hàng của doanh nghiệp như sau:

1. Hợp đồng dịch vụ (Service Contracts):


Hợp đồng dịch vụ là điều kiện để doanh nghiệp bạn duy trì mối quan hệ kinh doanh với đối tác và khách hàng. Hợp đồng dịch vụ giúp theo dõi hợp đồng giữa khách hàng và doanh nghiệp bạn dễ dàng hơn trong quá trình hỗ trợ khách hàng.

 • Theo dõi tất cả sự cố liên quan đến khách hàng từ đầu đến cuối trong quá trình hỗ trợ khách hàng.
 • Liên kết sự cố với khách hàng, liên hệ, sản phẩm, và những module khác để có cái nhìn rõ hơn về sự cố.
 • Tạo những kiểu hiển thị phù hợp với từng yêu cầu của cá nhân hỗ trợ
 • Cung cấp giải pháp để giải quyết sự cố thông qua cổng giao tiếp khách hàng
 • Tự động cập nhật tình trạng sự cố bằng e-mail.
 • Tạo những báo cáo sự cố phù hợp đầy đủ.
 • Tạo thống kê hỗ trợ khách hàng để giúp nhà quản lý có kế hoạch hỗ trợ khách hàng tốt hơn.
 • Tạo những trường tự tạo phù hợp với yêu cầu của doanh nghiệp

2.  Kiến thức cơ bản ( FAQs ):


Nơi chứa kho kiến thức cơ bản giúp cho doanh nghiệp bạn tạo ra các câu hỏi đáp mẫu để khách hàng dễ tìm ra khi truy cập vào hệ thống nhằm giảm thiểu bớt thời gian hỗ trợ của nhân viên doanh nghiệp.
 • Quản lý thông tin sản phẩm tập trung để có giải pháp tốt nhất xử lý sự cố trong thời gian nhanh nhất.
 • Liên kết các hạng mục với sự cố và sản phẩm.
 • Chỉ cung cấp những kiến thức bán hàng cơ bản này khi được phép.
 • Duy trì cập nhật các hạng mục trong CRM dựa vào ý kiến và đề nghị của khách hàng.

3. Vé hỗ trợ ( Trouble Tickets ):


Khi khách hàng đăng nhập vào hệ thống, họ có thể tạo các vé hỗ trợ, các vé hỗ trợ này sẽ tự động gởi tới bộ phận liên qua qua email và qua hệ thống giúp cho nhân viên của bạn giải quyết các thắc mắc của khách hàng.
 • Hiệu chỉnh và khai thác mà không ảnh hưởng đến trang web của bạn
 • Truy cập bảo mật vào cổng tự phục vụ khách hàng
 • Tìm kiếm các hạng mục trong phần kiến thức bán hàng trước khi đưa sự cố lên
 • Liên tục cải thiện chất lượng kiến thức bán hàng cơ bản thông qua các cuộc thảo luận
 • Thông báo cập nhật sự cố cho khách hàng thông qua e-mail
 • Theo dõi sự cố thông qua những cuộc thảo luận
 • Cập nhật hồ sơ khách hàng (chức năng có giới hạn)

 

Quản lý Tồn kho

Quản lý tồn kho trên CRMCRM vượt trội CRM truyền thống về việc quản lý qui trình kinh doanh khép kín bằng cách tích hợp thêm chức năng quản lý kho như sản phẩm, bảng giá, nhà cung cấp, báo giá, hóa đơn mua hàng, hóa đơn bán hàng và hóa đơn với các module CRM như khách hàng tiềm năng, khách hàng và liên hệ khách hàng, cơ hội. Sử dụng CRM bạn có thể thấy được toàn bộ các hoạt động trước và sau khi bán hàng được tích hợp trong một ứng dụng đơn giản.
 
1. Quản lý sản phẩm
 • Quản lý sản phẩm toàn doanh nghiệp
 • Liên kết sản phẩm với những module khác để xem được ở mọi góc độ
 • Nhập chi tiết sản phẩm từ những ứng dụng khác
 • Định nghĩa thêm những trường cho sản phẩm để phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp
 • Đính kèm những tài liệu chỉ định sản phẩm như là giấy thế chấp, hợp đồng hay những thứ khác
 • Đưa hình ảnh sản phẩm lên để dễ nhận dạng
 • Xuất chi tiết sản phẩm ra phần mềm bảng tính như Microsoft® Excel®, OpenOffice® và những phần mềm khác để phân tích
 • Tạo bảng báo giá sản phẩm cho từng khách hàng khác nhau
 • Tìm kiếm sản phẩm từ danh sách các nhà cung cấp
 

2. Bảng báo giá

 • Theo dõi những báo giá bán tồn đọng trong danh sách
 • Thêm các hạng mục vào bảng báo giá, cập nhật tổng phụ, thuế, điều chỉnh và tính tổng một cách tự động.
 • Đưa ra những giá khác nhau cho cùng loại sản phẩm với những khách hàng khác nhau
 • Tạo bảng báo giá in được và gởi cho khách hàng tương lai bằng mail
 • Tạo hóa đơn bán hàng, hóa đơn với một cú nhấp đơn giản từ bảng báo giá
 • Tránh phải lặp lại công việc bằng cách hiển thị động địa chỉ mua nhận hàng khi tạo bảng báo giá
 • Hiển thị báo giá liên quan đến khách hàng trong danh sách
 • Hiệu chỉnh các trường báo giá để phù hợp với nhu cầu doanh nghiệp
 

3. Quản lý đơn hàng

 • Hợp lí hóa qui trình thu mua trọn gói cho toàn doanh nghiệp bằng các phương pháp đã tích hợp trong CRM
 • Theo dõi những đơn hàng tồn đọng trong danh sách
 • Tìm kiếm các sản phẩm từ danh sách các nhà cung cấp, nhà sản xuất, đại lý trong CRM
 • Quản lý tình trạng cập nhật kho hàng bằng cách kết hợp các hóa đơn và hàng trong kho.
 • Hiệu chỉnh các trường trong hóa đơn mua và bán hàng để phù hợp với nhu cầu doanh nghiệp.
 • Tránh phải lặp lại công việc bằng cách hiển thị động địa chỉ mua nhận hàng khi tạo đơn hàng
 • Thêm các hạng mục vào đơn hàng, cập nhật tổng phụ, thuế, điều chỉnh và tính tổng một cách tự động.
 • Tạo hóa đơn mua bán in được gởi cho nhà cung cấp và khách hàng bằng mail
 • Tạo hóa đơn từ hóa đơn bán hàng đã được chấp nhận với một cú nhấp đơn giản.
 • Thông báo định kỳ tình trạng kho hàng cho người có liên quan trong công ty để kho dự trữ luôn đáp ứng những đơn hàng tồn đọng.
 

4. Hóa đơn

 • Theo dõi những hóa đơn tồn đọng trong danh sách hóa đơn
 • Tạo những hóa đơn in được và gởi cho khách hàng thông qua dịch vụ mail đã xây dựng sẵn
 • Hiệu chỉnh các trường trong hóa đơn để phù hợp với nhu cầu doanh nghiệp
 • Thêm các hạng mục vào hóa đơn, cập nhật tổng phụ, thuế, điều chỉnh và tính tổng một cách tự động.
 • Tránh phải lặp lại công việc bằng cách hiển thị động địa chỉ mua nhận hàng khi tạo hóa đơn
 • Liên kết hóa đơn với sổ cái kế toán tổng hợp để đối chiếu sổ sách

 

Báo cáo & Biểu đồ

Báo cáo và biểu đồ trên CRMBạn có thể tóm tắt dữ liệu của bạn được lưu trữ trong CRM. Bạn có một tập hợp các báo cáo được xác định trước sẵn mà bạn có thể tùy chỉnh nhu cầu của bạn. Bạn có thể sử dụng các tính năng báo cáo để có được một tổng quan về các hoạt động liên quan đến khách hàng và rút ra kết luận về làm thế nào để cải thiện quan hệ khách hàng. Doanh số bán hàng của doanh nghiệp có thể nhận được một báo cáo cho bất kỳ dữ liệu bạn đã được lưu trữ trong CRM của bạn.
 

Những biểu đồ báo cáo được xây dựng sẵn cho việc bán hàng tự động

 • Phân tích bán hàng theo định kỳ.
 • Phân tích bán hàng theo tháng.
 • Báo cáo cơ hội kinh doanh theo khách hàng tiềm năng.
 • Tạo biểu đồ chi tiết theo thời gian và giai đoạn cơ hội.

CRM cung cấp cho người dùng cả công cụ tạo báo cáo cũng như là để thiết kế báo cáo.
1. Tạo báo cáo: Chức năng tạo báo cáo tạo cho người dùng những báo cáo có thể xem ngay ở màn hình hoặc xuất ra dạng PDF hay Excel.
Thiết kế báo cáo: Chức năng thiết kế báo cáo cho phép người dùng chọn lựa những dữ liệu muốn xem trong báo cáo và thay đổi cách hiển thị những dữ liệu đó.

CRM cung cấp rất nhiều những mẫu báo cáo chuẩn như minh họa trong hình trước. Mỗi một báo cáo đó lại có thể hiển thị dưới 2 dạng:

2. Báo cáo theo bảng: Báo cáo theo bảng là cách đơn giản và nhanh nhất để liệt kê toàn bộ dữ liệu của người dùng.

3. Báo cáo tổng hợp: Báo cáo tổng hợp cho phép người dùng quan sát dữ liệu cùng với những tổng phụ và thông tin tóm lược khác.

 

Trang web

Người dùng có thể tạo các liên kết từ hệ thống CRM tới những trang web khác hữu ích cho công việc của người dùng. Người dùng không cần thoát khỏi hệ thống CRM để truy nhập vào môt website thứ ba hoặc các mạng nội bộ hay một trang trên Internet khác. Người dùng cũng có thể sử dụng chức năng này, như trong trường hợp phải theo dõi những Khách hàng quan trọng, theo dõi trang web của mình hoặc trang web của đối thủ cạnh tranh. Điều này cũng rất hữu ích nếu người dùng phải theo dõi việc giao nhận, hoặc liên lạc với Nhà cung cấp qua các website Nhà cung cấp. Trước khi người dùng có thể xem các website, người dùng cần lưu website đó lại tại menu Công cụ > Trang web. Nhấn [Quản lý Trang] để nhập một trang web mới. Nhấn [Trang web] để xem các website đã được lưu.

Tin nhanh RSS

Tin nhanh RSS là tiện ích giúp bạn thêm các link nhanh RSS để cập nhận tin tức yêu thích của bạn.

Soạn thảo email mẫu

Đây là tiện ích tuyệt vời giúp bạn soạn thảo các email mẫu để gởi cho khách hàng cụ thể hoặc gởi email hàng loạt cho một danh sách khách hàng cụ thể được lọc bởi các công cụ trực tuyến.

Quản lý email cá nhân

Bạn đang sử dụng email cá nhân và muốn tích hợp vào phần mềm, chúng tôi hỗ trợ sẵn sàng cho việc tích hợp để hệ thống tự nhận diện các email đã gởi cho khách hàng có tồn tại trong khu vực khách hàng giúp bạn liệt kê các email đã gởi cho một đối tượng khách hàng nào đó.

Thùng rác

Là nơi chứa các dữ liệu đã bị xóa và bạn có thể khôi phục lại bất cứ lúc nào bạn cần.

 

Xem bảng giá

Bạn đã sẵn sàng sử dụng CRM ?

Tham khảo thêm bảng giá của chúng tôi để tiếp cận hệ thống CRM phù hợp với doanh nghiệp bạn hoặc gọi hotline 0945.82.82.79 - 08.6292.0000 để được tư vấn ngay hôm nay.

Xem bảng giá