Bảng giá dịch vụ khác

Bảng giá dịch vụ khác

Bảng giá dịch vụ khác

Bảng chi phí dịch vụ hỗ trợ hệ thống CRM

Tên dịch vụ Ghi chú Chi phí (vnđ)
Chứng thực bảo mật SSL 1 năm Tham khảo tại đây
Tên miền riêng 1 năm 12.000.000
Tăng thêm số người sử dụng CRM Online 1 người 200.000
Cấu hình SMS Brandname 1 lần 3.000.000

 

Ghi chú:

  • Bảng giá trên chưa bao gồm thuế VAT.