Bảng giá dịch vụ khác

Bảng giá dịch vụ khác

Bảng giá dịch vụ khác

Bảng chi phí dịch vụ hỗ trợ hệ thống CRM

Tên dịch vụ Ghi chú Chi phí (vnđ)
Chứng thực bảo mật : Tích hợp Rapid SSL Wildcard  CRM Offline 1 năm 3.380.000
Bảo trì và sao lưu dữ liệu hệ thống  CRM Offline 1 năm 12.000.000
Tăng thêm số người sử dụng CRM Online 1 người 200.000
Cấu hình SMS Brandname 1 lần 2.000.000
Khởi tạo và triển khai vận hành nghiệp vụ cho doanh nghiệp Dự án Call

 

Bảng chi phí đào tạo nghiệp vụ và triển khai hệ thống

Tên dịch vụ Ghi chú Chi phí (vnđ)
Đào tạo nghiệp vụ sử dụng 1 buổi 1.000.000
1 ngày 1.750.000
2 ngày 3.500.000
Đào tạo nghiệp vụ cho nhân viên IT backup và sử dụng hệ thống Phí đào tạo 4.500.000

Ghi chú:

  • Các chi phí đào tạo nghiệp vụ chưa bao gồm phí đi lại nếu quý khách ở ngoại thành TP.HCM.
  • Bảng giá trên chưa bao gồm thuế VAT.