Đào tạo nghiệp vụ

Đào tạo nghiệp vụ

Đào tạo nghiệp vụ

Bảng chi phí đào tạo nghiệp vụ

BẢNG CHI PHÍ ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG
Tên dịch vụ Ghi chú Chi phí
Đào tạo nghiệp vụ sử dụng
 
1 buổi: 1.000,000đ
  1 ngày:
 
1.750,000đ
  2 ngày: 3.500,000đ
Đào tạo nghiệp vụ cho nhân viên IT backup và sử dụng hệ thống Phí đào tạo 4.500,000đ

Ghi chú:

  • Các chi phí đào tạo nghiệp vụ chưa bao gồm phí đi lại nếu quý khách ở ngoại thành TP.HCM.
  • Bảng giá trên chưa bao gồm thuế VAT