Hỗ trợ khách hàng

Hỗ trợ khách hàng

Hỗ trợ khách hàng
Chúng tôi tự hào có kênh hỗ trợ khách hàng hoàn hảo về hỗ trợ khách hàng, cho các khách hàng sử dụng dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi. Để có thể sử dụng hệ thống hỗ trợ, quý khách hàng phải đang là khách hàng của chúng tôi và được cung cấp tài khoản đăng nhập vào các hệ thống hỗ trợ.

Khi sử dụng dịch vụ CRM , chúng tôi cung cấp cho khách hàng tài khoản để đăng nhập vào trung tâm tài liệu trợ giúp (Bao gồm các tài liệu online và offline về hệ thống, video clip trợ giúp) quản lý các thông tin sản phẩm của quý khách đang sử dụng (bao gồm: dịch vụ và sản phẩm đang sử dụng, số tiền sử dụng, gởi ticket hỗ trợ, thời gian hết hạn và gia hạn).

Ghi chú

  • Hệ thống tài liệu hỗ trợ của chúng tôi được cập nhật thường xuyên với các vấn đề thường gặp nhất của quý khách. Quý khách vui lòng tìm kiếm tài liệu cần trước khi tạo một ticket hỗ trợ.
  • (*) Là khu vực bắt buộc quý khách phải đăng nhập mới có thể sử dụng dịch vụ.