10 công việc hot nhất năm 2015

CareerBuilder và Economic Modeling Specialists Intl. (EMSI) vừa đưa ra danh sách 10 công việc hot nhất năm 2015 dựa trên nguồn dữ liệu cung, cầu việc làm từ hơn 90 quốc gia.

 

10 công việc hot nhất năm 2015

Để đưa ra danh sách này, trang việc làm CareerBuilder và Economic Modeling Specialists Intl. (EMSI) tiến hành khảo sát số lượng  đăng tuyển trên trang của mình và lượng lao động được tuyển của hơn 700 nghề trong giai đoạn từ tháng 1/2013 tới tháng 8/2014.

10. Chuyên viên marketing

Chênh lệch giữa số bài đăng tuyển và số lượng được tuyển: 22.996

Tốc độ gia tăng (2010 - 2014): +10%

Lương trung bình năm tại Mỹ: 119.433 USD

10 công việc hot nhất năm 2015 (1)
 

9. Phát triển phần mềm, ứng dụng

Chênh lệch giữa số bài đăng tuyển và số lượng được tuyển: 21.084

Tốc độ gia tăng (2010 - 2014): +15%

Lương trung bình năm tại Mỹ: 92.892 USD

10 công việc hot nhất năm 2015 (2)
 

8. Y tá

Chênh lệch giữa số bài đăng tuyển và số lượng được tuyển: 21.084

Tốc độ gia tăng (2010 - 2014): +15%

Lương trung bình năm tại Mỹ: 92.892 USD

10 công việc hot nhất năm 2015 (3)
 

7. Kỹ sư công nghiệp

Chênh lệch giữa số bài đăng tuyển và số lượng được tuyển: 18.151

Tốc độ gia tăng (2010 - 2014): +9%

Lương trung bình năm tại Mỹ: 81.036

10 công việc hot nhất năm 2015 (4)
 

6. Quản trị hệ thống máy tính và mạng lưới

Chênh lệch giữa số bài đăng tuyển và số lượng được tuyển: 17.054

Tốc độ gia tăng (2010 - 2014): +7%

Lương trung bình năm tại Mỹ: 74.547 USD

10 công việc hot nhất năm 2015 (5)
 

5. Phát triển web

Chênh lệch giữa số bài đăng tuyển và số lượng được tuyển: 15.492

Tốc độ gia tăng (2010 - 2014): +17%

Lương trung bình năm tại Mỹ: 58.281 USD

10 công việc hot nhất năm 2015 (6)
 

4. Quản lý dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe

Chênh lệch giữa số bài đăng tuyển và số lượng được tuyển: 15.070

Tốc độ gia tăng (2010 - 2014): +6%

Lương trung bình năm tại Mỹ: 90.708 USD

10 công việc hot nhất năm 2015 (7)
 

3. Nhà vật lý trị liệu

Chênh lệch giữa số bài đăng tuyển và số lượng được tuyển: 13.545

Tốc độ gia tăng (2010 - 2014): +10%

Lương trung bình năm tại Mỹ: 80.350 USD

10 công việc hot nhất năm 2015 (8)
 

2. Nhà âm ngữ trị liệu

Chênh lệch giữa số bài đăng tuyển và số lượng được tuyển: 8.001

Tốc độ gia tăng (2010 - 2014): +5%

Lương trung bình năm tại Mỹ: 70.720 USD

10 công việc hot nhất năm 2015 (9)
 

1. Trưởng phòng kinh doanh

Chênh lệch giữa số bài đăng tuyển và số lượng được tuyển: 6.309

Tốc độ gia tăng (2010 - 2014): +8%

Lương trung bình năm tại Mỹ: 106.038 USD


Nguồn: cafebiz.vn


Từ khóa