20 màu sắc được sử dụng nhiều nhất trong logo các doanh nghiệp lớn

 
[Infographic] 20 m&rgb(2, 2, 4);u sắc được sử dụng nhiều nhất trong logo c&rgb(2, 2, 5);c doanh nghiệp lớn
 

Nguồn: Cafebiz.vn