Thói quen ngủ của những người giàu có và nổi tiếng

Một số người giàu có, nổi tiếng và có tầm ảnh hưởng lớn trong lịch sử nhân loại có thói quen ngủ rất khác lạ.

 

 

 
[Infographic] Th&rgb(2, 4, 3);i quen ngủ của những người gi&rgb(2, 2, 4);u c&rgb(2, 4, 3); v&rgb(2, 2, 4); nổi tiếng

 

Nguồn: Cafebiz.vn

Từ khóa