Phần mền quản lý khách hàng

Khách hàng là một tài sản vô cùng có giá trị nhất của bất kỳ doanh nghiệp nào. Quản lý Quan hệ khách hàng hay CRM (tiếng Anh: Customer relationship management) là một phương pháp giúp các doanh nghiệp tiếp cận và giao tiếp với khách hàng một cách có hệ thống và hiệu quả, quản lý các thông tin của khách hàng như thông tin về tài khoản, nhu cầu, liên lạc, doanh số đại lý… nhằm phục vụ khách hàng tốt hơn.

Khách hàng là một tài sản vô cùng có giá trị nhất của bất kỳ doanh nghiệp nào. Quản lý Quan hệ khách hàng hay CRM (tiếng Anh: Customer relationship management) là một phương pháp giúp các doanh nghiệp tiếp cận và giao tiếp với khách hàng một cách có hệ thống và hiệu quả, quản lý các thông tin của khách hàng như thông tin về tài khoản, nhu cầu, liên lạc, doanh số đại lý… nhằm phục vụ khách hàng tốt hơn.

Thông qua hệ thống quản lý quan hệ khách hàng, các thông tin của khách hàng sẽ được cập nhật và được lưu trữ trong hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu. Nhờ một công cụ dò tìm dữ liệu đặc biệt, doanh nghiệp có thể phân tích, hình thành danh sách khách hàng tiềm năng và lâu năm để đề ra những chiến lược chăm sóc khách hàng hợp lý.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn có thể xử lý các vấn đề vướng mắc của khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả. Phần mềm quản lý khách hàng là công cụ hỗ trợ doanh nghiệp hiệu quả trong việc tìm kiếm và lưu giữ thông tin của khách hàng, giúp các nhân viên chia sẽ thông tin khách hàng với đồng nghiệp, kết nối các bộ phận Tiếp thị - Bán hàng - Chăm sóc khách hàng.

Tính năng quản lý khách hàng:

Cho phép quản lý đầu mối, liên hệ, khách hàng, giúp người sử dụng dễ dàng tìm kiếm, ghi chú và lưu trữ những hoạt động với khách hàng theo thời gian. Người dùng có thể gửi mail, tạo sự kiện với từng đối tượng cụ thể, nhập-xuất thông tin với excel, xóa bỏ các thông tin trùng lắp.

Tính năng hỗ trợ:

Quản lý phiếu trợ giúp, các hỏi đáp và thông tin bảo hành, phân loại các thắc mắc của khách hàng theo độ phức tạp, thời gian cần hoàn thành, giúp phân chia công việc đến từng nhân viên, đảm bảo việc giải quyết các vấn đề khách hàng gặp phải đúng thời hạn.

Tính năng bán hàng:

Với việc số hóa mẫu đơn đặt hàng, biểu báo giá và hóa đơn sẽ hỗ trợ một cách hiệu quả việc tìm kiếm, truyền tải thông tin kinh doanh nội bộ cũng như cung cấp thông tin cho khách hàng, mặt khác vẫn đảm bảo được hoạt động nói chung đồng thời tiết kiệm được thời gian và chi phí.

Tính năng quảng cáo:

Quản lý các chiến dịch truyền thông, cho phép tạo, lưu giữ các thông tin về chiến dịch truyền thông như: loại chiến dịch, các sản phẩm nằm trong chiến dịch, trạng thái thực hiện, các chi phí, doanh thu dự kiến và thực tế, qua đó doanh nghiệp xác định được hiệu quả của từng chiến dịch và có kế hoạch đẩy mạnh hoặc điều chỉnh hoạt động truyền thông cho phù hợp.

Tiện ích:

Bao gồm tập hợp các công cụ giúp đơn giản hóa quá trình liên hệ với khách hàng. Các tiện ích cho phép người sử dụng tìm kiếm nhanh, gởi mail sử dụng email mẫu, giúp tiết kiệm thời gian.

Từ khóa