Quản lý nhân sự, chấm công, tiền lương

Quản lý nhân sự, chấm công, tiền lương

Quản lý nhân sự, chấm công, tiền lương

Phần mềm quản lý nhân sự tiền lương

Phần mềm quản lý nhân sự, chấm công, tiền lương.
Để có được giải pháp toàn vẹn về nhân sự tiền lương với sự biến động mạnh mẽ của môi trường kinh doanh, kinh tế khó khăn cộng với tính chất khốc liệt của sự cạnh tranh và nhu cầu đòi hỏi được đáp ứng ngày càng cao của nhân viên, tất cả những vấn đề này đã và đang tạo ra sức ép lớn đối với doanh nghiệp. Trong đó, vấn đề quản trị nguồn nhân lực là một tròng các yếu tố mang tính chất sống còn của một doanh nghiệp.

Với giải pháp phần mềm quản lý nhân sự - chấm công - tiền lương của chúng tôi cung cấp một giải pháp quản lý tổng thể, linh hoạt, theo hướng đơn giản hóa nghiệp vụ quản lý nhân sự - chấm công - tiền lương cho tất cả các khối nhân viên văn phòng với đầy đủ các công cụ thực hiện hầu hết các chức năng tạo lập, tổ chức, lưu trữ, khai thác, quản lý thông tin chặt chẽ giúp doanh nghiệp dễ dàng có cái nhìn khái quát để cân đối kế hoạch nguồn nhân lực của mình.

Đối với phân hệ nhân sự

Nâng cao năng lực nhân viên, chuyên nghiệp hóa công tác hoạt động và làm việc của nhân sự. Tiết kiệm và giảm chi phí cho việc quản lý nhân sự. Tạo kỹ năng làm việc cho nhân viên và nếu kết hợp tốt với phần mềm quản lý khách hàng CRM sẽ tạo ra một hệ thống trọn vẹn giữa nhân sự và khách hàng. Điểm sống còn của một doanh nghiệp chính là quản lý nhân sựquản lý khách hàng.
 • Giúp cho doanh nghiệp quản lý một cách tốt nhất tất cả các thông tin của nhân viên (không giới hạn số lượng).
 • Hệ thống tìm kiếm giúp doanh nghiệp tìm kiếm thông tin của nhân viên nhanh nhất, cùng hệ thống thống kê cần thiết.
 • Quy trình quản lý và chuyển đổi nhanh nhân viên giữa các phòng ban cùng chức danh.
 • Đặc biệt tự động xuất hợp đồng lao động cho nhân viên.
 • Hệ thống xuất Excel và báo cáo.
 • Hệ thống cảnh báo các tác vụ trong ngày.

Đối với phân hệ tiền lương - chấm công

Việc quản lý chấm công tiền lương tốt đồng nghĩa với việc nâng cao nâng suất lao động, tiết kiệm chi phí, tăng lợi nhuận, tăng năng lực cạnh tranh và phát triển thương hiệu của doanh nghiệp. Chính vì vậy để "Biến con người thành lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp" bạn cần đầu tư ngay bây giờ.
 • Hệ thống cài đặt công thức tính lương nhanh, gọn dễ hiểu, dễ quản lý.
 • Đặc biệt tự động tính bảng lương hàng tháng theo các công thức đã cài đặt.
 • Hệ thống xuất báo cáo, excel linh động.

Mô tả khái quát tính năng các phân hệ phần mềm quản lý nhân sự tiền lương

THÔNG TIN HỆ THỐNG

Chức năng chính | Phần mềm quản lý nhân sự, chấm công, tiền lương.Hồ sơ cá nhân
 • Thông tin cá nhân: Hành chính, trình độ, hoạt động, HĐLĐ, nghỉ phép.
 • Quá trình BHYT.
 • Quá trình làm việc
Thống kê nhân viên theo các tiêu chí: Theo trình độ chuyên môn, tuổi, hệ số lương.
Quản lý tác vụ trong ngày:
 • Theo dõi danh sách hợp đồng lao động hết hạn.
 • Danh sách nhân viên đến hạn được nâng bậc lương hàng năm.
 • Danh sách các ngày sinh nhật sắp tới.
Phân bố nhân viên các phòng ban.
Theo dõi đối chiếu việc trích đóng các khoản bảo hiểm hàng tháng.
Hệ thống tự động xuất hợp đồng lao động.

NGHIỆP VỤ LƯƠNG

Chức năng chính | Phần mềm quản lý nhân sự, chấm công, tiền lương.
 • Quản lý các kỳ lương.
 • Quản lý quá trình điều chỉnh mức lương.
 • Hệ thống chấm công hàng tháng.
 • Tạm ứng lương.
 • Quản lý đi công tác.
 • Bảng lương hàng tháng.
 • Thông kê lương theo từng tháng trong năm.
 • Hệ thống xuất excel và báo cáo thống kê.
 • In bảng lương theo từng phòng ban.
 • Xuất phiếu lương.

THÔNG TIN CHI TIẾT CÁC PHÂN HỆ

QUẢN LÝ HỆ THỐNG

 • Thông tin hệ thống của Công ty/cơ quan
 • Thông tin User
 • Phân quyền User
 • Sao lưu dữ liệu

QUẢN LÝ DANH MỤC

Danh mục chung: Quốc gia, Tỉnh/thành phố, Quận/huyện, Phường/xã, Khu vực, Tôn giáo, Mối quan hệ, Trình độ, Dân tộc, Chức danh, Chức vụ, Bằng cấp, Chuyên môn.

NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ

 • Cấu trúc phòng ban
 • Cấu trúc các loại lịch làm việc làm trong tuần
 • Các loại ngày công
 • Định mức giá trị cho các ngày công
 • Định mức các bậc lương
 • Định mức thuế thu nhập cá nhân
 • Loại hợp đồng lao động
 • Cấu trúc cột lương
 • Thông tin bảo hiểm

NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ NHÂN VIÊN

 • Import nhân viên từ file excel
 • Quản lý tác vụ hàng ngày

Danh sách ngày sinh nhật của nhân viên
Danh sách đến hạn nâng bậc lương
Danh sách HĐLĐ hết hạn

 • Danh sách tất các nhân viên
 • Hồ sơ nhân viên

Thông tin nhân viên
Thông tin cá nhân
Thông tin hành chính
Thông tin trình độ
Thông tin hoạt động xã hội

Quá trình nhận lương
Quá trình tăng lương
Hợp đồng lao động

Tạo hợp đồng lao động
 Lưu trữ file hợp đồng lao động

Quá trình đăng ký BHYT
Quá trình đóng BHXH
Danh sách mối quan hệ trong gia đình
Quá trình làm việc trong công ty
Quá trình học tập, rèn luyện trong công ty, cơ quan

 •     Thông kê, tìm kiếm thông tin nhân viên
 •     Phân bổ nhân viên vào phòng ban
 •     Xuất hợp đồng lao động

NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ LƯƠNG    

 • Thiết lập cấu trúc lương, công thức tính lương
 • Điều chỉnh mức lương cố định
 • Thiết lập kỳ lương
 • Quản lý tạm ứng lương
 • Chấm công
 • Import chấm công từ Excel
 • Kết nối máy chấm công
 • Tính lương nhân viên
 • Xuất File cần thiết

Xuất phiếu lương
Xuất danh sách lương chuyển khoản qua ngân hàng
Xuất thông tin danh sách lương tháng
Xuất danh sách đóng công đoàn
Xuất danh sách đóng đảng phí
Xuất danh sách nhận đồng phục

 • Tỉnh thưởng nhân viên

Xuất danh sách ra Excel

 • Tính thuế TNCN cuối năm

Xuất thông tin thuế TNCN ra Excel

CẢNH BÁO - TIỆN ÍCH KHÁC

 • Danh sách HĐLĐ hết hạn
 • Danh sách đến hạn nâng bậc lương
 • Danh sách ngày sinh nhật của nhân viên
 • Hệ thống gửi Email

Gửi phiếu lương hàng tháng cho nhân viên
Gửi bảng tổng hợp lương cuối năm cho nhân viên
Gửi bảng tổng hợp thuế TNCN cuối năm
Gửi Email chúc mừng sinh nhật
Gửi Email các hoạt động trong công ty/cơ quan

 •     Hệ thống gửi tin nhắn SMS

Gửi thông tin chuyển lương tháng cho nhân viên
Gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật
Gửi tin nhắn nội dung khác (nếu cần)

THỐNG KÊ

 • Thống kê nhân viên hiện tại theo từng phòng ban
 • Thống kê nhân viên mới theo từng tháng
 • Thống kê nhân viên mới theo từng năm
 • Thống kê lương theo từng tháng trong năm
 • Thống kê lương theo từng năm
 • Thống kê lương của từng nhân viên
 • Thống kê thưởng nhân viên
 • Thống kê thuế TNCN cuối năm

BÁO CÁO - BIỂU ĐỒ

 • Báo cáo tổng quát nhân viên trong công ty/cơ quan
 • Báo cáo danh sách nhân viên theo từng phòng ban/bộ phận
 • Báo cáo tổng quát chi lương theo năm
 • Báo cáo chi tiết chi lương theo từng tháng trong năm
 • Báo cáo danh sách nhân viên thay đổi mức lương
 • Báo cáo danh sách tham gia BHXH
 • Báo cáo danh sách tham gia BHYT
 • Biểu đồ chi lương theo từng năm
 • Biểu đồ chi lương theo từng tháng trong năm
 • Biểu đồ chi lương theo từng phòng ban/bộ phận
 • Biểu đồ danh sách nhân viên theo từng phòng ban/bộ phận

Bảng giá tham khảo

Bảng giá tham khảo phần mềm quản lý nhân sự, chấm công, tiền lương của chúng tôi. Để biết chi tiết tính năng các phân hệ cũng như chi tiết báo giá quý khách vui lòng liên hệ để nhận giải pháp trực tiếp từ chúng tôi.

HRM Basic

9.000.000vnđ
 • Số máy chủ (Server) 01
 • Số máy trạm (Client) 01
 • Khu vực triển khai 1 vị trí
 • User quản trị 03
 • Giới hạn dữ liệu 20 nhân viên
 • Thời gian triển khai 01 ngày
 • An toàn hệ thống tự động
 • Backup dữ liệu 2 tuần 1 lần
 • Hỗ trợ trực tuyến miễn phí
 • Hỗ trợ tận nơi 1 lần miễn phí
 • Phí cài đặt(Nội thành) miễn phí
 • Phí cài đặt(Ngoại thành) tính phí
 • Màn hình chức năng
 • Báo cáo riêng
 • Bảo trì hàng năm 100.000vnđ/tháng
Mua ngay!

HRM Business

30.000.000vnđ
 • Số máy chủ (Server) 01
 • Số máy trạm (Client) 01-05
 • Khu vực triển khai nhiều vị trí
 • User quản trị 10
 • Giới hạn dữ liệu 50 nhân viên
 • Thời gian triển khai 03-05 ngày
 • An toàn hệ thống tự động
 • Backup dữ liệu 1 tuần 1 lần
 • Hỗ trợ trực tuyến miễn phí
 • Hỗ trợ tận nơi 1 lần miễn phí
 • Phí cài đặt (Nội thành) miễn phí
 • Phí cài đặt (Ngoại thành) tính phí
 • Màn hình chức năng 1 màn hình
 • Báo cáo riêng 1 báo cáo
 • Bảo trì hàng năm 10%/năm
Mua ngay!

HRM Professional

100.000.000vnđ
 • Số máy chủ (Server) 01-02
 • Số máy trạm (Client) 01-15
 • Khu vực triển khai nhiều vị trí
 • User quản trị 20
 • Giới hạn dữ liệu 100 nhân viên
 • Thời gian triển khai 07-10 ngày
 • An toàn hệ thống tự động
 • Backup dữ liệu hàng ngày
 • Hỗ trợ trực tuyến miễn phí
 • Hỗ trợ tận nơi 3 lần miễn phí
 • Phí cài đặt(Nội thành) miễn phí
 • Phí cài đặt(Ngoại thành) tính phí
 • Màn hình chức năng 2 màn hình
 • Báo cáo riêng 3 báo cáo
 • Bảo trì hàng năm 10%/năm
Mua ngay!

HRM Unlimited

Liên hệ
 • Số máy chủ (Server) 01-03
 • Số máy trạm (Client) 01-100
 • Khu vực triển khai nhiều vị trí
 • User quản trị Unlimited
 • Giới hạn dữ liệu Unlimited
 • Thời gian triển khai 07-15 ngày
 • An toàn hệ thống tự động
 • Backup dữ liệu hàng ngày
 • Hỗ trợ trực tuyến miễn phí
 • Hỗ trợ tận nơi miễn phí
 • Phí cài đặt(Nội thành) miễn phí
 • Phí cài đặt(Ngoại thành) miễn phí
 • Màn hình chức năng Tùy chọn
 • Báo cáo riêng Tùy chọn
 • Bảo trì hàng năm Tùy chọn
Mua ngay!
Ghi chú:
 • Giá trên chưa bao gồm 10% thuế.
 • Phí bảo trì hàng năm theo % được tính dựa trên 10% tổng giá trị phần mềm.
 • Hệ thống dễ dàng nâng cấp mà không ảnh hưởng tới dữ liệu đang sử dụng.
 • Có thể tích hợp các phân hệ phần mềm mới nếu khách hàng muốn giải pháp phần mềm quản lý tổng thể ERP.
Liên hệ ngay

Chúng tôi đã sẵn sàng hỗ trợ bạn

Các phân hệ có thể tùy chỉnh theo nhu cầu riêng về nghiệp vụ của đơn vị muốn quản lý nhân sự, chấm công và tiền lương. Để nhận được giải pháp cũng như bảng giá vui lòng gọi hotline 0945.82.82.79 - 08.6292.0000 để được tư vấn ngay hôm nay.

Liên hệ ngay