Báo cáo & Biểu đồ

Bạn có thể tóm tắt dữ liệu của bạn được lưu trữ trong CRM. Bạn có một tập hợp các báo cáo được xác định trước sẵn mà bạn có thể tùy chỉnh nhu cầu của bạn. Bạn có thể sử dụng các tính năng báo cáo để có được một tổng quan về các hoạt động liên quan đến khách hàng và rút ra kết luận về làm thế nào để cải thiện quan hệ khách hàng. Doanh số bán hàng của doanh nghiệp có thể nhận được một báo cáo cho bất kỳ dữ liệu bạn đã được lưu trữ trong CRM của bạn.

Những biểu đồ báo cáo được xây dựng sẵn cho việc bán hàng tự động
  • Phân tích bán hàng theo định kỳ.
  • Phân tích bán hàng theo tháng.
  • Báo cáo cơ hội kinh doanh theo khách hàng tiềm năng.
  • Tạo biểu đồ chi tiết theo thời gian và giai đoạn cơ hội.

CRM cung cấp cho người dùng cả công cụ tạo báo cáo cũng như là để thiết kế báo cáo.

1. Tạo báo cáo: Chức năng tạo báo cáo tạo cho người dùng những báo cáo có thể xem ngay ở màn hình hoặc xuất ra dạng PDF hay Excel.
Thiết kế báo cáo: Chức năng thiết kế báo cáo cho phép người dùng chọn lựa những dữ liệu muốn xem trong báo cáo và thay đổi cách hiển thị những dữ liệu đó.

CRM cung cấp rất nhiều những mẫu báo cáo chuẩn như minh họa trong hình trước. Mỗi một báo cáo đó lại có thể hiển thị dưới 2 dạng:

2. Báo cáo theo bảng: Báo cáo theo bảng là cách đơn giản và nhanh nhất để liệt kê toàn bộ dữ liệu của người dùng.

3. Báo cáo tổng hợp: Báo cáo tổng hợp cho phép người dùng quan sát dữ liệu cùng với những tổng phụ và thông tin tóm lược khác.


 

Từ khóa