Chức năng đặc biệt

CRM cung cấp các tiện ích đặc biệt và thông minh giúp quá trình làm việc của nhân viên bạn nhanh chóng và hiệu quả hơn. Dưới đây là một số tiện ích nhỏ mà bạn có thể tham khảo, ngoài ra còn các tiện ích khác mà bạn có thể khai thác bất cứ lúc nào.

CRM cung cấp các tiện ích đặc biệt và thông minh giúp quá trình làm việc của nhân viên bạn nhanh chóng và hiệu quả hơn. Dưới đây là một số tiện ích nhỏ mà bạn có thể tham khảo, ngoài ra còn các tiện ích khác mà bạn có thể khai thác bất cứ lúc nào.

1. Hệ thống gửi và nhận email thông minh ( Email Module )
  • Mô đun Webmail cung cấp khả năng tương tác với INBOX của bạn trên máy chủ mail theo IMAP.
  • Webmail cho phép người dùng gửi và nhận email từ bất kỳ máy tính nào trên web.
  • Kiểm tra email tự động vài phút.
  • Lấy và đọc các tin nhắn từ máy chủ IMAP của bạn, bao gồm cả những email sử dụng định dạng HTML.

2. Cổng thông tin khách hàng ( Customer Portal ):
  • Cổng thông tin khách hàng cho phép doanh nghiệp tự phục vụ khách hàng. Khách hàng có thể gửi vé hỗ trợ trong trường hợp gặp bất kỳ vấn đề gì về sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp bạn. Nó giúp bạn quản lý quan hệ khách hàng lành mạnh và tốt hơn. Nó cũng cho phép khách hàng xem các kiến thức cơ sở (FAQ), Hoá đơn, Sản phẩm, Dịch vụ, Tài liệu, Danh bạ, tài khoản, tài sản, và dự án liên quan đến dịch vụ của khách hàng.
  • Người quản trị có thể kiểm soát hệ thống cổng thông tin khách hàng. Có thể sắp xếp thứ tự của các tab, Kích hoạt / Vô hiệu hoá các tab, phân bổ bất cứ hồ sơ của người sử dụng để kiểm soát các truy cập vào các lĩnh vực và chỉ định các nhân viên mặc định xử lý các vé hỗ trợ được gởi từ khách hàng.

3. Chức năng đọc tin nhanh ( RSS ):
  • Cho phép người dùng tạo ra các liên kết RSS yêu thích giúp đọc tin nhanh chóng tại hệ thống mà không cần truy cập vào các site khác.

Từ khóa