Hỗ trợ & Dịch vụ

CRM đáp ứng các yêu cầu và cung cấp các giải pháp hỗ trợ khách hàng tốt nhất cho người sử dụng đầu cuối (Khách hàng). CRM cung cấp mô-đun khác nhau được liệt kê dưới đây, để giải quyết các vấn đề liên quan đến hỗ trợ khách hàng. CRM cung cấp 3 giải pháp hỗ trợ khách hàng của doanh nghiệp như sau:

CRM đáp ứng các yêu cầu và cung cấp các giải pháp hỗ trợ khách hàng tốt nhất cho người sử dụng đầu cuối (Khách hàng). CRM cung cấp mô-đun khác nhau được liệt kê dưới đây, để giải quyết các vấn đề liên quan đến hỗ trợ khách hàng. CRM cung cấp 3 giải pháp hỗ trợ khách hàng của doanh nghiệp như sau:

1. Hợp đồng dịch vụ (Service Contracts):

Hợp đồng dịch vụ là điều kiện để doanh nghiệp bạn duy trì mối quan hệ kinh doanh với đối tác và khách hàng. Hợp đồng dịch vụ giúp theo dõi hợp đồng giữa khách hàng và doanh nghiệp bạn dễ dàng hơn trong quá trình hỗ trợ khách hàng.
 • Theo dõi tất cả sự cố liên quan đến khách hàng từ đầu đến cuối trong quá trình hỗ trợ khách hàng.
 • Liên kết sự cố với khách hàng, liên hệ, sản phẩm, và những module khác để có cái nhìn rõ hơn về sự cố.
 • Tạo những kiểu hiển thị phù hợp với từng yêu cầu của cá nhân hỗ trợ
 • Cung cấp giải pháp để giải quyết sự cố thông qua cổng giao tiếp khách hàng
 • Tự động cập nhật tình trạng sự cố bằng e-mail.
 • Tạo những báo cáo sự cố phù hợp đầy đủ.
 • Tạo thống kê hỗ trợ khách hàng để giúp nhà quản lý có kế hoạch hỗ trợ khách hàng tốt hơn.
 • Tạo những trường tự tạo phù hợp với yêu cầu của doanh nghiệp

2.  Kiến thức cơ bản ( FAQs ):

Nơi chứa kho kiến thức cơ bản giúp cho doanh nghiệp bạn tạo ra các câu hỏi đáp mẫu để khách hàng dễ tìm ra khi truy cập vào hệ thống nhằm giảm thiểu bớt thời gian hỗ trợ của nhân viên doanh nghiệp.
 • Quản lý thông tin sản phẩm tập trung để có giải pháp tốt nhất xử lý sự cố trong thời gian nhanh nhất.
 • Liên kết các hạng mục với sự cố và sản phẩm.
 • Chỉ cung cấp những kiến thức bán hàng cơ bản này khi được phép.
 • Duy trì cập nhật các hạng mục trong CRM dựa vào ý kiến và đề nghị của khách hàng.

3. Vé hỗ trợ ( Trouble Tickets ):

Khi khách hàng đăng nhập vào hệ thống, họ có thể tạo các vé hỗ trợ, các vé hỗ trợ này sẽ tự động gởi tới bộ phận liên qua qua email và qua hệ thống giúp cho nhân viên của bạn giải quyết các thắc mắc của khách hàng.
 • Hiệu chỉnh và khai thác mà không ảnh hưởng đến trang web của bạn
 • Truy cập bảo mật vào cổng tự phục vụ khách hàng
 • Tìm kiếm các hạng mục trong phần kiến thức bán hàng trước khi đưa sự cố lên
 • Liên tục cải thiện chất lượng kiến thức bán hàng cơ bản thông qua các cuộc thảo luận
 • Thông báo cập nhật sự cố cho khách hàng thông qua e-mail
 • Theo dõi sự cố thông qua những cuộc thảo luận
 • Cập nhật hồ sơ khách hàng (chức năng có giới hạn)

Từ khóa