Lịch làm việc

Lịch làm việc cho phép người dùng theo dõi các cuộc gọi, các cuộc họp, và các nhiệm vụ. Người dùng có thể kết hợp các hoạt động và duy trì một lịch sử của tất cả các hoạt động trước đó bằng cách liên kết chúng với các hồ sơ cụ thể trong CRM (Ví dụ: Tổ chức, Danh bạ, và cơ hội). CRM cung cấp 2 loại Lịch hồ sơ: Sự kiện dự kiến ​​các cuộc gọi và các cuộc họp.

Lịch làm việc cho phép người dùng theo dõi các cuộc gọi, các cuộc họp, và các nhiệm vụ. Người dùng có thể kết hợp các hoạt động và duy trì một lịch sử của tất cả các hoạt động trước đó bằng cách liên kết chúng với các hồ sơ cụ thể trong CRM (Ví dụ: Tổ chức, Danh bạ, và cơ hội). CRM cung cấp 2 loại Lịch hồ sơ: Sự kiện dự kiến ​​các cuộc gọi và các cuộc họp.

Hệ thống CRM cung cấp hệ thống lịch công tác tương tự như những lịch làm việc trên các máy tính thông thường. Lịch biểu này phân biệt các hoạt động như các cuộc gặp, các cuộc gọi (thường được gọi chung là các sự kiện) và việc cần làm. Sự khác biệt trong cách sử dụng giữa sự kiện và Việc cần làm sẽ được giải thích rõ hơn trong các phần sau.

Hệ thống CRM cung cấp cho người dùng nhiều cách khác nhau để nhập hoặc sắp xếp lịch biểu cho các hoạt động của mình. Người dùng có thể sử dụng trực tiếp chức năng trong phần Lịch công tác từ hệ thống Menu nhanh, hay trong khi thao tác ở phần Bán hàng (module đầu mối hoặc cơ hội, khách hàng), hoặc khi đang thao tác tại Menu Phiếu ý kiến. Các mục trong lịch biểu có thể và nên được liên kết với các dữ liệu khác được lưu trữ trong hệ thống CRM, ví dụ như đầu mối, khách hàng, cơ hội. Hệ thống CRM không chỉ giúp người dùng sắp xếp các hoạt động, mà còn cung cấp cho người dùng các công cụ để quản lý các hoạt động của công ty một cách hiệu quả.

Trong chức năng có hai thành phần quan trọng cần biết:
  • Lịch có thể được xem theo dạng: Ngày, tuần, tháng và năm.
  • Giao diện mặc định của lịch tuần cho người sử dụng quản trị và cho người sử dụng bình thường.
  • Người dùng có thể thay đổi giao diện mặc định dễ dàng. và có thể chuyển đổi hoặc xem lịch dạng bình thường hoặc dạng Listview cho sự kiện.
Hệ thống cung cấp thông tin đầy đủ theo từng trường : Tình trạng, Kiểu,  Tiêu đề,  Liên quan tới, Thời gian bắt đầu, Thời gian kết thúc, Gán cho, Đóng, Hoạt động.

Giúp người dùng lên lịch cho các Nhiệm vụ hay đôi khi còn được gọi là Việc cần làm. Một Việc cần làm luôn được giao cho một hay một nhóm Người sử dụng trong hệ thống CRM và không có thời điểm kết thúc. Người dùng không thể mời người khác vào công việc này cũng như liên kết công việc này tới hai người khác nhau. Tuy nhiên, người dùng có thể chuyển giao cho người khác bằng cách thay đổi Người quản lý.

Ghi chú:
  • Quản lý theo từng nhiệm vụ để hoàn thành trong một khoảng thời gian nhất định.
  • Quản lý theo từng sự kiện với nhau được gọi là hoạt động.

Từ khóa