Marketing tự động

CRM cung cấp Quản lý chiến dịch, E-mail marketing, và Tạo các chào hàng từ các nguồn khác nhau (như là các mẫu Web-to-Lead, nhập dữ liệu lãnh đạo và các thứ khác), đặc biệt có ích cho việc hợp nhất tổ chức bán hàng của bạn và các hoạt động marketing.

Cùng với chiến dịch quản lý các chức năng CRM, bạn có thể lập ra kế hoạch có hiệu quả cho chi phí marketing và bằng cách đó có thể cải tiến chất lượng sự phát triển thế hệ lãnh đạo. Ngoài ra chiến dịch quản lý các chức năng được hợp nhất cùng với lãnh đạo và các cơ hội giúp cho tổ chức của bạn trong đo lường việc thi hành các chiến dịch và tính hiệu quả.

Hệ thống CRM là một công cụ đắc lực hỗ trợ cho hoạt động bán hàng, cung cấp dịch vụ hay marketing của doanh nghiệp. Hệ thống này đặc biệt thích hợp với:
  • Doanh nghiệp B2B hoặc B2C
  • Doanh nghiệp có vòng quay hàng hóa dài
  • Doanh nghiệp ít thay đổi danh mục hàng hóa hay dịch vụ cung cấp
  • Doanh nghiệp có đội ngũ bán hàng, cung cấp dịch vụ hay marketing hoạt động tại các địa điểm khác nhau.

Các module chính của Marketing tự động:

1. Quản lý Chiến dịch (Campaign  management)
2. Tạo các Chào hàng (Online Lead Forms)
3. Email Marketing

Từ khóa