Tổng quan tính năng CRM

CRM là giải pháp quản trị quan hệ khách hàng dành cho doanh nghiệp, được xây dựng trên công nghệ (Linux/Windows, Apache, MySQL và PHP) được xác nhận là nhanh và đáng tin cậy so. CRM là một hệ thống nhiều người sử dụng, hoạt động trên nền web và đặc biệt hỗ trợ giao diện hoàn toàn tiếng Việt.

CRM là giải pháp quản trị quan hệ khách hàng dành cho doanh nghiệp, được xây dựng trên công nghệ  (Linux/Windows, Apache, MySQL và PHP) được xác nhận là nhanh và đáng tin cậy so. CRM là một hệ thống nhiều người sử dụng, hoạt động trên nền web và đặc biệt hỗ trợ giao diện hoàn toàn tiếng Việt.

Marketing tự động

Quản lý chiến dịch
  Quản lý email
Quản lý mẫu thư marketing
Trộn thư

Lịch làm việc

Quản lý cuộc gọi và nhiệm vụ
Chia sẻ lịch làm việc
Gửi email thông báo, nhắc nhởTheo dõi lịch sử công việc
 

Tự động hóa bán hàng

Quản lý Đầu mối, Tài khoản
Quản lý Liên hệ, Tiềm năng
Quản lý Báo giá, Đặt hàng
 

Hỗ trợ & Dịch vụ

Xử lý phiếu yêu cầu hỗ trợ
Xử lý phiếu đặt hàng qua mạng
Kho kiến thức cơ bản về sản phẩm dịch vụ

Quản lý Tồn kho

Quản lý danh mục sản phẩm
Bảng báo giá
Nhà cung cấp
Nhập hàng
 


Báo cáo & Biểu đồ

Tùy biến báo cáo
20 báo cáo tạo sẵn
20 biểu đồ tạo sẵn
 

Chức năng đặc biệt

Hệ thống gửi và nhận email thông minh
Cổng thông tin khách hàng
Chức năng đọc tin nhanh


Phân quyền

Quản lý thành viên
Phân quyền theo tổ chức
Phân quyền theo nhóm
Phân quyền theo lý lịch
 

Tiện ích cho mobile và Official

Tiện ích cho Outlook Office
Tiện ích cho Thunderbird
Tiện ích cho thiết bị di động nền tảng IOS
Tiện ích cho thiết bị di động nền tảng Android
 
Tiện ích cho hệ thống

Thông báo bằng tin nhắn
Tán gẫu
Đồng hồ, máy tính
Lịch công tác
 

Từ khóa