Tự động hóa bán hàng

Tự động hóa đội ngũ bán hàng (SFA) và hỗ trợ khách hàng đã có từ lâu trong lĩnh vực CRM. SFA hỗ trợ quá trình bán hàng của doanh nghiệp như quản lý khách hàng tiềm năng, quản lý cơ hội, quản lý khách hàng và quan hệ khách hàng, quản lý bán hàng định kỳ, dự báo bán hàng, phân tích bán hàng, và những thứ khác. Quản lý khách hàng tiềm năng.

Tự động hóa đội ngũ bán hàng (SFA) và hỗ trợ khách hàng đã có từ lâu trong lĩnh vực CRM. SFA hỗ trợ quá trình bán hàng của doanh nghiệp như quản lý khách hàng tiềm năng, quản lý cơ hội, quản lý khách hàng và quan hệ khách hàng, quản lý bán hàng định kỳ, dự báo bán hàng, phân tích bán hàng, và những thứ khác. Quản lý khách hàng tiềm năng.
 
 • Quản lý khách hàng từ đầu đến cuối (từ lúc là khách hàng tiềm năng đến khi chuyển thành cơ hội kinh doanh).
 • Nắm bắt khách hàng trực tiếp thông qua web site và chuyển vào CRM.
 • Hiệu chỉnh biểu mẫu khách trực tuyến để phù hợp với nhu cầu doanh nghiệp.
 • Nhập khách hàng từ nguồn bên ngoài thông qua web, hội chợ thương mại, hội thảo, mail trực tiếp và những kiểu chiến dịch khác
 • Đa dạng khách hàng tiềm năng
 • Chọn lọc khách cho giai đoạn tiếp theo dựa trên những thông tin chi tiết đã nắm bắt được.
 • Chuyển khách hàng tiềm năng thành cơ hội kinh doanh, khách hàng và liên hệ khách hàng chỉ bằng một cú nhấp chuột đơn giản
 • Định nghĩa các trường tự tạo để chuyển thông tin khách hàng tiềm năng phù hợp
 • Tạo biểu báo khách hàng tiềm năng riêng biệt và đầy đủ
 • Xuất thông tin khách hàng ra phần mềm bảng tính như Microsoft® Excel®, OpenOffice®, và những phần mềm khác để phân tích.

1. Quản lý cơ hội
 
 • Theo dõi tất cả cơ hội kinh doanh từ đầu đến cuối trong suốt quá trình bán hàng
 • Gán cơ hội với khách hàng, liên hệ, hoạt động, và những module khác để có tầm nhìn chiến lược đối với những cơ hội này
 • Tạo bảng báo giá, hóa đơn bán hàng, hóa đơn từ các tìm năng này
 • Tạo báo cáo cơ hội phù hợp đầy đủ
 • Xuất cơ hội ra phần mềm bảng tính như Microsoft® Excel®, OpenOffice® và những phần mềm khác để phân tích tính lưu thông hàng hóa cũng như những trở ngại nếu có.

2. Quản lý khách hàng
 
 • Theo dõi tất cả khách hàng, mối liên hệ, cơ hội, phản hồi và những chi tiết khác.
 • Xác định mối quan hệ cấp bậc giữa khách hàng và cấp dưới của họ.
 • Nhập khách hàng từ nguồn bên ngoài như ACT, GoldMine và những ứng dụng khác.
 • Tạo báo giá, hóa đơn bán hàng, hóa đơn cho khách hàng.
 • Theo dõi lịch sử mua hàng của khách và phân tích cơ hội để xúc tiến việc bán hàng qua lại lẫn nhau.
 • Tạo những báo cáo khách hàng phù hợp đầy đủ.
 • Xuất thông tin khách hàng ra phần mềm bảng tính như Microsoft® Excel®, OpenOffice® và những phần mềm khác để phân tích những hình thức mua hàng và đưa ra những chương trình tốt hơn.
 • Đính kèm những tài liệu khách hàng để có thể tham khảo nhanh sau này.

3. Quản lý liên hệ
 
 • Theo dõi tất cả khách hàng, liên hệ, cơ hội, phản hồi, hoạt động và những chi tiết khác.
 • Tạo hệ thống cấp bực các liên hệ trong công ty để phối hợp tốt khi giao dịch với khách hàng.
 • Nhập khách hàng từ nguồn bên ngoài như ACT, GoldMine và những ứng dụng khác.
 • Xuất thông tin liên hệ ra phần mềm bảng tính như Microsoft® Excel®, OpenOffice® và những phần mềm khác để phân tích.
 • Đồng bộ thông tin liên hệ với Microsoft® Outlook®.

4. Quản lý hoạt động
 
 • Đưa tất cả e-mail của khách hàng quan trọng vào CRM để tiện tra cứu sau này.
 • Lưu trữ chi tiết các cuộc gọi, cuộc gặp khách hàng vào lịch công tác.
 • Quản lý công việc hàng ngày của người dùng CRM để quá trình kinh doanh đạt năng suất cao.

5. Biểu báo và biểu đồ
 
 • Những biểu báo được xây dựng sẵn cho việc bán hàng tự động.
 • Phân tích bán hàng theo định kỳ.
 • Phân tích bán hàng theo tháng.
 • Báo cáo cơ hội kinh doanh theo khách hàng tiềm năng.
 • Tạo biểu đồ chi tiết theo thời gian và giai đoạn cơ hội.

6. Hiệu chỉnh
 
 • Thêm những trường tự tạo để phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp.
 • Di dời các tab tự tạo để hiển thị các module liên quan với nhau trong qui trình kinh doanh.
 • Thay đổi thể hiện giao diện người dùng bằng cách hiệu chỉnh các kiểu giao diện.

7. Dịch vụ hỗ trợ khách hàng:

CRM cung cấp các dịch vụ hỗ trợ khách hàng cho doanh nghiệp như quản lý sự cố, quản lý tri thức, cổng tự phục vụ khách hàng, biểu báo, thống kê hỗ trợ khá hữu ích cho lực lượng hỗ trợ khách hàng của doanh nghiệp bạn. Bạn cũng có thể dùng những module khác liên quan đến hỗ trợ khách hàng như quản lý hoạt động, lịch làm việc, quản lý liên hệ .v.v.
Quản lý sự cố
 • Theo dõi tất cả sự cố liên quan đến khách hàng từ đầu đến cuối trong quá trình hỗ trợ khách hàng.
 • Liên kết sự cố với khách hàng, liên hệ, sản phẩm, và những module khác để có cái nhìn rõ hơn về sự cố.
 • Tạo những kiểu hiển thị phù hợp với từng yêu cầu của cá nhân hỗ trợ.
 • Cung cấp giải pháp để giải quyết sự cố thông qua cổng giao tiếp khách hàng.
 • Tự động cập nhật tình trạng sự cố bằng e-mail.
 • Tạo những báo cáo sự cố phù hợp đầy đủ.
 • Tạo thống kê hỗ trợ khách hàng để giúp nhà quản lý có kế hoạch hỗ trợ khách hàng tốt hơn.
 • Tạo những trường tự tạo phù hợp với yêu cầu của doanh nghiệp.

8. Cơ sở tri thức
 
 • Quản lý thông tin sản phẩm tập trung để có giải pháp tốt nhất xử lý sự cố trong thời gian nhanh nhất.
 • Liên kết các hạng mục với sự cố và sản phẩm.
 • Chỉ cung cấp những kiến thức bán hàng cơ bản này khi được phép.
 • Duy trì cập nhật các hạng mục trong CRM dựa vào ý kiến và đề nghị của khách hàng.

9. Cổng giao tiếp khách hàng
 
 • Hiệu chỉnh và khai thác mà không ảnh hưởng đến trang web của bạn.
 • Truy cập bảo mật vào cổng tự phục vụ khách hàng.
 • Tìm kiếm các hạng mục trong phần kiến thức bán hàng trước khi đưa sự cố lên.
 • Liên tục cải thiện chất lượng kiến thức bán hàng cơ bản thông qua các cuộc thảo luận.
 • Thông báo cập nhật sự cố cho khách hàng thông qua e-mail.
 • Theo dõi sự cố thông qua những cuộc thảo luận.
 • Cập nhật hồ sơ khách hàng (chức năng có giới hạn).
 

Từ khóa