Kinh nghiệm CRM

5 Lời khuyên đào tạo tư cách đạo đức cho nhân viên

(CRM Việt Nam) - Thành công của mỗi doanh nghiệp không hoàn toàn phụ thuộc vào hàng hoá, dịch vụ mà doanh nghiệp đó mang lại cho khách hàng, mà còn bao gồm cả yếu tố văn hoá, đạo đức. Một doanh nghiệp có nét văn hoá đẹp chắc chắn sẽ tạo ấn tượng tốt đối với người tiêu dùng bởi nó thể hiện sự tôn trọng khách hàng, đánh giá cao vai trò của khách hàng. Chính vì vậy, đào tạo tư cách đạo đức cho toàn thể nhân viên nhằm xây dựng văn hoá doanh nghiệp là rất quan trọng. Bài viết dưới đây đưa ra 5 lời khuyên giúp doanh nghiệp có thể xây dựng một chương trình đào tạo chất lượng về phẩm chất đạo đức cho nhân viên.

5 Lời khuyên đào tạo tư cách đạo đức cho nhân viên
(CRM Việt Nam) - Thành công của mỗi doanh nghiệp không hoàn toàn phụ thuộc vào hàng hoá, dịch vụ mà doanh nghiệp đó mang lại cho khách hàng, mà còn bao gồm cả yếu tố văn hoá, đạo đức. Một doanh nghiệp có nét văn hoá đẹp chắc chắn sẽ tạo ấn tượng tốt đối với người tiêu dùng bởi nó thể hiện sự tôn trọng khách hàng, đánh giá cao vai trò của khách hàng. Chính vì vậy, đào tạo tư cách đạo đức cho toàn thể nhân viên nhằm xây dựng văn hoá doanh nghiệp là rất quan trọng. Bài viết dưới đây đưa ra 5 lời khuyên giúp doanh nghiệp có thể xây dựng một chương trình đào tạo chất lượng về phẩm chất đạo đức cho nhân viên.
 

- Cần xác định vai trò của một chương trình đào tạo về đạo đức cho nhân viên, nó giúp bảo vệ tên tuổi, hình ảnh cũng như gia tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.

- Bắt đầu bằng việc đặt ra những giá trị, nguyên tắc đạo đức cho doanh nghiệp và khuyến khích mọi thành viên hưởng ứng, tham gia.

- Lập quy trình đào tạo, huy động ban quản lý trong công ty cùng tham gia đào tạo, giảng dạy để thu được hiệu quả cao nhất.

- Chủ doanh nghiệp cần chú ý đến đặc thù của mỗi công việc, vị trí của từng nhóm nhân viên nhằm có những chương trình đào tạo phù hợp.

- Tham khảo kinh nghiệm quản lý, xây dựng văn hoá, đạo đức doanh nghiệp từ những tổ chức khác.

Từ khóa