Kinh nghiệm CRM

5 lời khuyên giúp nhân viên làm chủ công việc

(CRM Việt Nam) - Một doanh nghiệp muốn hoạt động hiệu quả không chỉ cần những người chèo lái tài ba mà quan trọng hơn, mọi thành viên trong tổ chức cũng cần nỗ lực và biết làm chủ công việc của mình. Chỉ khi hiểu rõ và làm chủ công việc, nhân viên mới có nhiều sáng tạo và làm việc thực sự hiệu quả. Bài viết dưới đây xin đưa ra 5 lời khuyên giúp bạn có thể giúp nhân viên mình làm chủ công việc, tạo điều kiện để nhân viên phát huy được sở trường, năng lực và đóng góp nhiều hơn cho tổ chức.

5 lời khuyên giúp nhân viên làm chủ công việc
(CRM Việt Nam) - Một doanh nghiệp muốn hoạt động hiệu quả không chỉ cần những người chèo lái tài ba mà quan trọng hơn, mọi thành viên trong tổ chức cũng cần nỗ lực và biết làm chủ công việc của mình. Chỉ khi hiểu rõ và làm chủ công việc, nhân viên mới có nhiều sáng tạo và làm việc thực sự hiệu quả. Bài viết dưới đây xin đưa ra 5 lời khuyên giúp bạn có thể giúp nhân viên mình làm chủ công việc, tạo điều kiện để nhân viên phát huy được sở trường, năng lực và đóng góp nhiều hơn cho tổ chức.
 

 
1. Đảm bảo rằng mọi nhân viên đều tích cực tham gia vào các kế hoạch phát triển ngắn hạn cũng như dài hạn của công ty, cùng nỗ lực để đạt mục tiêu chung đề ra.

2. Xác định rõ và giúp nhân viên ý thức được nhiệm vụ, quyền hạn của mình trong các dự án họ tham gia.

3. Tạo điều kiện cho nhân viên tham gia vào các cuộc họp cấp công ty, các buổi hội thảo khi phù hợp.

4. Khuyến khích nhân viên phát biểu, đưa ra ý kiến đóng góp trong các buổi họp, hoặc tạo cơ hội để họ nắm quyền chỉ đạo những công việc quan trọng hay một dự án cụ thể,…

5. Luôn lắng nghe, tham khảo và đánh giá cao ý kiến của nhân viên nhằm cải thiện hiệu quả công việc và giúp họ thực hiện quyền lợi, trách nhiệm với tổ chức.

Từ khóa