Kinh nghiệm CRM

5 lời khuyên lên kế hoạch ứng dụng CNTT

(CRM Việt Nam) - Một doanh nghiệp muốn cạnh tranh thành công trên thương trường cũng như chăm sóc khách hàng ngày một hiệu quả hơn không thể không nhờ đến những thành tựu của công nghệ thông tin, như các thiết bị hiện đại hay các phần mềm tiên tiến. Tuy nhiên, công nghệ ngày một biến đổi mà ngân sách của doanh nghiệp có hạn, đồng thời, khi không thể chạy theo sự biến đổi đó một cách thiếu suy nghĩ, doanh nghiệp cần lên kế hoạch và lộ trình ứng dụng công nghệ thông tin một cách đúng đắn. Dưới đây là 5 lời khuyên nhỏ giúp doanh nghiệp thực hiện tốt mục tiêu này.

5 lời khuyên lên kế hoạch ứng dụng CNTT
(CRM Việt Nam) - Một doanh nghiệp muốn cạnh tranh thành công trên thương trường cũng như chăm sóc khách hàng ngày một hiệu quả hơn không thể không nhờ đến những thành tựu của công nghệ thông tin, như các thiết bị hiện đại hay các phần mềm tiên tiến. Tuy nhiên, công nghệ ngày một biến đổi mà ngân sách của doanh nghiệp có hạn, đồng thời, khi không thể chạy theo sự biến đổi đó một cách thiếu suy nghĩ, doanh nghiệp cần lên kế hoạch và lộ trình ứng dụng công nghệ thông tin một cách đúng đắn. Dưới đây là 5 lời khuyên nhỏ giúp doanh nghiệp thực hiện tốt mục tiêu này.

 

 
   1. Xây dựng một kế hoạch tổng thể cho mảng công nghệ của doanh nghiệp, thận trọng và nghiêm túc như khi bạn lên kế hoạch kinh doanh, hoạch định chính sách Marketing,…

   2. Lấy chiến lược phát triển, mục tiêu của doanh nghiệp đã đặt ra trong bản kế hoạch kinh doanh làm cơ sở cho việc lên kế hoạch về công nghệ, đưa ra quyết định về công nghệ sẽ được ứng dụng.

   3. Nhận thức rằng khoản tiền doanh nghiệp bỏ ra mua công nghệ là một khoản đầu tư giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn, đem lại lợi nhuận chứ không phải là một khoản chi phí tốn kém.

   4. Hãy bắt đầu bằng việc phân tích nhu cầu của doanh nghiệp, những bất cập doanh nghiệp gặp phải và trả lời câu hỏi công nghệ có thể giúp khắc phục tình trạng đó ra sao.

   5. Tìm đến sự hỗ trợ của các nhà tư vấn để có được lời khuyên về lộ trình ứng dụng công nghệ thông tin.

Từ khóa