Kinh nghiệm CRM

5 lời khuyên về lãnh đạo hiệu quả

(CRM Việt Nam) - Lãnh đạo một doanh nghiệp, dù ở quy mô nhỏ cũng đòi hỏi nhà quản lý có những phương pháp làm việc, giao tiếp hiệu quả, đồng thời làm gương cho toàn thể nhân viên. Nếu lãnh đạo tốt, doanh nghiệp của bạn không chỉ hoạt động hiệu quả, năng suất mà còn đem lại những nét đẹp trong văn hoá doanh nghiệp. Dưới đây là 5 lời khuyên đưa ra giúp các nhà quản lý có phong cách làm việc, lãnh đạo và kết hợp với nhân viên một cách hiệu quả.

5 lời khuyên về lãnh đạo hiệu quả
(CRM Việt Nam) - Lãnh đạo một doanh nghiệp, dù ở quy mô nhỏ cũng đòi hỏi nhà quản lý có những phương pháp làm việc, giao tiếp hiệu quả, đồng thời làm gương cho toàn thể nhân viên. Nếu lãnh đạo tốt, doanh nghiệp của bạn không chỉ hoạt động hiệu quả, năng suất mà còn đem lại những nét đẹp trong văn hoá doanh nghiệp. Dưới đây là 5 lời khuyên đưa ra giúp các nhà quản lý có phong cách làm việc, lãnh đạo và kết hợp với nhân viên một cách hiệu quả.


- Giao tiếp, kết hợp làm việc với nhân viên một cách rõ ràng, có tổ chức và đều đặn. Hãy đặt ra kế hoạch, mục tiêu, và những nguyên tắc trong công ty chia sẻ chúng với toàn thể nhân viên.

- Cùng tham gia với nhân viên trong việc lập kế hoạch, mục tiêu, đồng thời cho họ những ý kiến, đánh giá trong suốt quá trình thực hiện mục tiêu đặt ra.

- Để nhân viên có quyền quyết định và giải quyết các tình huống quan trọng và chịu trách nhiệm với công việc của chính họ. Tuy nhiên, quản lý phải luôn là người đầu tiên phát hiện ra những thiếu sót, sai lầm trong quá trình làm việc.

- Người quản lý cần có tinh thần trách nhiệm cao nhất, và luôn hoàn thiện mình dựa trên ý kiến, đóng góp của những thành viên khác.

- Luôn tỏ ra đáng tin cậy và giành niềm tin cho chính nhân viên của mình, nhờ vậy bạn sẽ giành được lòng trung thành và gia tăng sức mạnh cho doanh nghiệp của mình.

Từ khóa