Kinh nghiệm CRM

Các phương thức để tạo ra lợi thế cạnh tranh trong doanh nghiệp.

competition (CRM Việt Nam) - Hiện nay việc những công ty hàng đầu triển khai các hệ thống thong tin trong doanh nghiệp ở tất cả các quy trình không còn là điều xa lạ. Mặc dù mỗi một hệ thống đều có một mục đích nhất định riêng biệt nhưng tất cả các hệ thống đều có những khả năng giống nhau trong việc bảo toàn, tiếp cận, sắp xếp và xử lý thông tin.

Các phương thức để tạo ra lợi thế cạnh tranh trong doanh nghiệp.
(CRM Việt Nam) - Hiện nay việc những công ty hàng đầu triển khai các hệ thống thong tin trong doanh nghiệp ở tất cả các quy trình không còn là điều xa lạ. Mặc dù mỗi một hệ thống đều có một mục đích nhất định riêng biệt nhưng tất cả các hệ thống đều có những khả năng giống nhau trong việc bảo toàn, tiếp cận, sắp xếp và xử lý thông tin.

Điểm mạng của các hệ thống khác nhau này là mang lại cho các công ty lợi thế cạnh tranh trong các lĩnh vực như quản lý khách hàng, quản lý sản phẩm, quản lý chuỗi cung ứng và quản lý sự kiểm tra dữ liệu. Và hệ thống này đã hoạt động an toàn và đồng nhất trong toàn bộ các nhóm của công ty và đã điều phối thông tin một các linh hoạt trên toàn thế giới thông qua mạng và các công nghệ Internet.

 

Quản lý quan hệ khách hàng

Với CRM, các nhà bán hàng quản lý được dữ liệu về khách hàng của mình bằng cách đưa thông tin vào một cơ sở dữ liệu thông qua một giao diện chuyên về các dữ liệu bán hàng
Cơ sở dữ liệu này sẽ tổ chức và sau đó sắp xếp các dữ liệu của khách hàng, bao gồm thông tin liên hệ, chức vụ, trách nhiệm nghề nghiệp và lịch sử liên lạc một cách khoa học
Các phòng bán hàng sử dụng CRM để quản lý sự làm việc với khách hàng và những người quản lý việc bán hàng có thể dễ dàng sử dụng các dữ liệu khách hàng từ hệ thống CRM. Họ sẽ thực hiện việc phân tích, thu nạp thông tin và làm bản báo cáo thông qua rất nhiều khách hàng để từ đó đưa ra các chiến lược kinh doanh và tiếp thị 

Quản lý sản phẩm quay vòng

Cũng giống như hệ thống CRM, các hệ thống doanh nghiệp khác cũng tìm kiếm, tổ chức, tiếp cận, phân tích và báo cáo các loại dữ liệu khác trong toàn công ty.
Ví dụ: các hệ thống quản lý sản phẩm quay vòng giúp cho các công ty có thể định nghĩa, thiết kế, xây dựng và bảo đảm cho các sản phẩm từ khi chúng được sản xuất cho đến khi bị loại bỏ.
Việc áp dụng một loạt các giải pháp thương mại thống nhất để hỗ trợ cho việc sáng tạo, quản lý và sử dụng các thông tin về sản phẩm là một hướng đi chiến lược.
Cũng cần thiết phải nói rằng PLM không phải là một bộ phận của công nghệ. Nó là một dạng công việc kinh doanh để giải quyết các rắc rối trong việc xử lý một loạt các thông tin miêu tả sản phẩm - tạo thông tin, quản lý thông tin, xử lí và sử dụng nó trong suốt quãng đời sản phảm. 

Quản lý quá trình cung ứng

Các hệ thống quản lý quá trình cung ứng ( Supply Chain Management – SCM) thì theo dõi sự có sẵn tài nguyên cho việc sản xuất. Bên cạnh đó, SCM còn là một phương pháp định hướng để kiểm tra nguyên liệu, tài chính và cả thông tin khi chúng được đưa vào quá trình lưu thông từ nhà cung cấp đến nhà sản xuất, tới nhà bán buôn, rồi tới nhà bán lẻ, cuối cùng là đến người tiêu dùng. 

Quản lý việc kiểm tra dữ liệu

Quản lý việc kiểm tra dữ liệu (Test data management – TDM) để dành cho các hệ thống trên toàn cầu liên kết các điểm kiểm tra riêng lẻ lại thành một doanh nghiệp. Doanh nghiệp đó cung cấp thông tin từ dữ liệu kiểm tra để cải thiện thiết kế sản phẩm, giảm giá thành và nâng cao thời gian marketting.
 
Các hệ thống CRM, PLM, SCM và TDM mang thông tin tới các nhà quản lý để họ có thể đưa ra những quyết định phù hợp, cải thiện sản phẩm, dịch vụ và quy trình làm việc.

Từ khóa