Kinh nghiệm CRM

Đào tạo trong CRM

(CRM Việt Nam)- Đào tạo là khâu ít được các doanh nghiệp dành nhiều sự quan tâm và đầu tư trong mỗi dự án CRM. Lí do cho điều này là bởi đào tạo chỉ là một phần tương đối nhỏ trong quá trình triển khai dự án CRM. Tuy nhiên, đào tạo lại đóng vai trò rất quan trọng trong dự án: Một chương trình đào tạo tốt là cơ sở để các doanh nghiệp nâng cao năng suất làm việc cũng như số lượng khách hàng. Để một dự án CRM thành công xây dựng một kế hoạch đào tạo cũng là một công việc không kém phần quan trọng đối với doanh nghiệp.

Đào tạo trong CRM
(CRM Việt Nam)- Đào tạo là khâu ít được các doanh nghiệp dành nhiều sự quan tâm và đầu tư trong mỗi dự án CRM. Lí do cho điều này là bởi đào tạo chỉ là một phần tương đối nhỏ trong quá trình triển khai dự án CRM.  Tuy nhiên, đào tạo lại đóng vai trò rất quan trọng trong dự án: Một chương trình đào tạo tốt là cơ sở để các doanh nghiệp nâng cao năng suất làm việc cũng như số lượng khách hàng. Để một dự án CRM thành công xây dựng một kế hoạch đào tạo cũng là một công việc không kém phần quan trọng đối với doanh nghiệp. 


Trước tiên, các doanh nghiệp cần biết họ phải đào tạo gì? Các khoá đào tạo được xây dựng bởi các doanh nghiệp phải nhằm mục đích giúp những người sử dụng sản phẩm hay dịch vụ của mình nắm được những thao tác cơ bản khi sử dụng công cụ hỗ trợ trong CRM. Cụ thể:

- Làm thế nào để người sử dụng nắm được từng thao tác sử dụng công cụ hỗ trợ?
- Làm thế nào để một công cụ hỗ trợ có thể tạo ra một dịch vụ điện thoại mới?
- Làm thế nào để công cụ hỗ trợ đó tạo ra được một “ forecast” ( bảng dự báo)?
 - Làm thế nào mà công cụ có thể hỗ trợ lưu trữ được những hoạt động của người sử dụng thông qua hệ thống CRM?
- Giúp người sử dụng biết cách chú thích, thêm thắt những dữ liệu và số liệu đồng thời khởi động và thoát khỏi hệ thống?

Đối tượng đào tạo tốt nhất cho những khoá đào tạo mà doanh nghiệp xây dựng là những người trực tiếp sử dụng hệ thống CRM. Trên thực tế, có những nhà cung cấp yêu cầu người sử dụng phải được đào tạo từ A-Z để đảm bảo có đầy đủ những hiểu biết cơ bản về hệ thống, nhưng cũng có những nhà cung cấp chỉ yêu cầu người sử dụng được đào tạo một phần hay về một sản phẩm nhất định. Điều này chứng tỏ các khoá đào tạo được các doanh nghiệp xây dựng sẽ rất đa dạng và phong phú. Các doanh nghiệp thường đào tạo cho mình một đội ngũ nhân viên - những người có đầy đủ những kiến thức cần thiết và kinh nghiệm về sản phẩm hay dịch vụ mà doanh nghiệp cung cấp, họ sẽ là những người trực tiếp đào tạo.


Trước mỗi khoá đào tạo, các doanh nghiệp cần chuẩn bị tài liệu đào tạo thật cẩn thận và kĩ lưỡng. Để làm được điều này, những tài liệu đào tạo đó cần có sự cố vấn, nghiên cứu bởi một đội ngũ đại diện khách hàng. Sự tham gia của họ trong mỗi dự án rất quan trọng, đặc biệt khi có những khó khăn hay vướng mắc nảy sinh trong quá trình đào tạo. Việc đào tạo cũng có thể được thực hiện bởi những “trainers” chuyên nghiệp hoặc là sự kết hợp nguồn nội và ngoại lực của công ty trong quá trình đào tạo này.

Thời điểm thích hợp nhất để các doanh nghiệp tổ chức những khoá đào tạo là khoảng 1 tuần trước khi người sử dụng tiến hành sử dụng sản phẩm hay dịch vụ. Đây sẽ là khoảng thời gian khá bận rộn cho đội dự án.

Các doanh nghiệp cần xây dựng những chương trình đào tạo đa dạng và phong phú nhằm giúp cho người sử dụng lựa chọn cho mình một hình thức đào tạo phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh nhất. Người sử dụng có thể tham gia khoá đào tạo trực tiếp ngay tại địa điểm mà doanh nghiệp tổ chức khoá học, hoặc nếu không có thể học qua trang web của công ty.
Mặc dù chỉ là một phần nhỏ trong quá trình triển khai CRM nhưng để xây dựng một chương trình đào tạo hiệu quả lại đòi hỏi các doanh nghiệp phải có được sự đầu tư kĩ lưỡng. Khâu đào tạo này sẽ góp phần tạo thuận lợi cho quá trình triển khai CRM.

Từ khóa